Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach

Ambroży 2015 r.

Opublikowano: sobota, 30, styczeń 2016 Krzysztof

     W dniu 7 grudnia przypada wspomnienie patrona pszczelarzy - św. Ambrożego.
Obchody tego grudniowego święta  na stałe weszły do kalendarza sejneńskiej tradycji pszczelarskiej.  Rozpoczęły się  mszą św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi  Panny w Berżnikach,  gdzie znajduje się kapliczka św. Ambrożego.
   Pszczelarze  złożyli w darach ołtarza paschał z czystego wosku pszczelego i miód  oraz wystawili poczet sztandarowy.
Mszę odprawił proboszcz Władysław Napiórkowski wspominając i modląc się za pszczelarzy którzy odeszli.
Po mszy św.wszyscy spotkali się w bibliotece i podzielili się opłatkiem życząc sobie  zdrowia i wytrwałości w pracy w pasiece oraz słodkiego i smakowitego wyniku tych  prac czyniącego życie ludzkie zdrowym i szczęśliwym.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konferencja w Sejnach

Opublikowano: piątek, 29, styczeń 2016 Krzysztof

      W siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach, w dniu 23 listopada 2015 roku, odbyła się konferencja pt. "Pszczoła a środowisko."
Konferencję zorganizowało Terenowe Koło Pszczelarzy oraz Starostwo Powiatowe w Sejnach.
W konferencji udział wzięli: Piotr Alszko- Starosta Sejneński, Ryszard Grzybowski- Przewodniczący Rady Powiatu, radni, wójtowie gmin powiatu sejneńskiego, wójt gminy Suwałki, przedstawiciele Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lasów Państwowych, dyrektorzy ZSCKR z Sejn i Suwałk, dyrektor L.O. w Sejnach, pszczelarze oraz młodzież z ZSCKR w Sejnach.

     Celem konferencji było ukazanie uczestnikom zagrożeń pszczół w środowisku oraz uświadomienie, że sprawy pszczelarskie nie są juz sprawami wyłącznie samych pszczelarzy ale władz poszczególnych państw, samorządów i różnych organizacji. Stało się to za sprawą zjawiska masowego ginięcia pszczół (Colony Collapse Disorder) w różnych rejonach świata.
Ważnym celem było również wskazanie walorów przyrodniczych środowiska Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny, unikalnego nie tylko w kraju ale i w Europie oraz wyjątkowych właściwości miodu z Sejneńszczyzny/ Łoździejszczyzny.

     Starosta Sejneński Piotr Alszko w swoim wystąpieniu mówił o wielowiekowej tradycji pszczelarskiej Ziemi Sejneńskiej. Przypomniał, że w Suwałkach i Sejnach powstały w 1873 roku organizacje pszczelarskie, pierwsze w Królestwie Polskim i jedne z pierwszych na Ziemiach Polskich. Nadmienił również, że na Suwalszczyźnie urodziła się sławna polska pszczelarka dr Wanda Ostrowska. Z satysfakcją przypomniał, że dzięki wysiłkom sejneńskich pszczelarzy w dniu 31.01.2012 roku miód z Sejneńszczyzny uzyskał prestiżowy europejski znak jakości Chroniona Nazwa Pochodzenia. Józef Łukasz Sowulewski w swoim wystąpieniu przedstawił ogromną rolę pszczół w zapylaniu roślin dziko-żyjących i ich wpływ na bioróżnorodność i stabilność ekosystemów oraz nakreślił miejsce pszczoły w łańcuchu troficznym. Wykazał rolę pszczół jako ważny czynnik plonotwórczy w rolnictwie oraz ich wpływ na jakość plonów i estetykę środowiska. Wspomniał też jak ważne są produkty pszczele dla utrzymania i poprawy zdrowia człowieka w dobie chemioterapii, antybiotykoterapii i radioterapii.

    Ukazał również wiele zagrożeń dla pszczół wynikających ze zmiany środowiska ich życia, zmniejszającej się bazy pożytkowej, zanieczyszczeń komunikacyjnych, przemysłowych i rolniczych, szczególnie ze zastosowania pestycydów, uprawy roślin GMO, promieniowania elektromagnetycznego, inwazji szkodników i patogenów, zmian klimatycznych oraz błędów w hodowli pszczół.

   Waldemar Bobin z Powiatowego Zespołu Doradctwa Rolniczego mówił o współpracy rolników i pszczelarzy by zminimalizować szkodliwy wpływ pestycydów na pszczoły. Informował również, że od kilku lat PZDR w Sejnach realizuje zintegrowany program ochrony roślin oraz preferuje kierunki rolnictwa zintegrowanego i ekologicznego oraz wprowadza buforowe pasy roślinności jako ostoje dla owadów dziko-żyjących.
Prelegent Lech Żmuda z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Augustowie ukazał cechy miejscowej pszczoły Augustowskiej, jej zagrożenia i wielkie możliwości wykorzystania tej rasy w hodowli, ilustrując treści fragmentami autorskiego filmu.

Walory przyrodnicze Ziemi Suwalskiej i Sejneńskiej wyeksponował, podkreślając ich unikalność, prezes TKP Krzysztof Przeborowski. Podał cechy, które miód z Sejneńszczyzny czynią produktem wyjątkowym i unikalnym w skali europejskiej.

Z przebiegu konferencji sformuowano wiele wniosków m.in.:

 1. Potrzebę upowszechnienia wiedzy o psczelarstwie i znaczeniu pszczół wśród społeczeństwa w tym dzieci, młodzieży oraz samych pszczelarzy;

 2. Konieczność współdziałania pszczelarzy z rolnikami i leśnikami, samorządami oraz służbą weterynaryjną;

 3. Ochronę naturalnego krajobrazu i zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczół;

 4. Wsparcie i promocję polskiego pszczelarstwa oraz wykorzystanie ras pszczół środkowo-europejskich w tym miejscowej pszczoły Augustowskiej;

 5. Propagowanie spożycia miodu i innych produktów pszczelich.

Stolik kawowy podczas przerwy w konferencji obsługiwały uczennice i uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach a udział w wizualizacji sali konferencyjnej brali uczniowie miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.

Autor  Ł. J. Sowulewski 

 

 


 

 
Szkolenie w Augustowie

Opublikowano: piątek, 29, styczeń 2016 Krzysztof

W  dniach 8-9. listopada 2015 r. Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku zorganizował dwudniowe szkolenie, które odbyło się w Nadleśnictwie Augustów i skierowane było do pszczelarzy z Augustowa i Sejn. 

Wykładowcą był znany i ceniony w środowisku pszczelarskim w Polsce Pan Tomasz  Kędziora , który na co dzień pracuje w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Jest to  jedyna szkoła pszczelarska w Polsce i Europie , posiadająca 60-letnią tradycję w kształceniu pszczelarzy.
Tematem pierwszego dnia było ,,Właściwe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli'' , natomiast drugiego dnia omówił temat ,,Prace wczesnowiosenne, przygotowanie rodzin pszczelich do pierwszego pożytku.''  Z uwagi na to iż Pan  T. Kędziora posiada ogromną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną nabytą we własnej pasiece oraz w bardzo dużych pasiekach za granicą np. w Austrii, Niemczech czy Włoszech poruszone zostały niemalże wszystkie tematy związane z pszczelarstwem. Pszczelarze zadawali mnóstwo pytań , wykłady spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Fotoreportaż z szkolenia.
Dożynki Powiatowe w Sejnach 27 września 2015 r.

Opublikowano: środa, 27, styczeń 2016 Krzysztof

  VI Dożynki Powiatowe odbyły się na stadionie miejskim w Sejnach i zgromadziły liczną publiczność. Pszczelarze z naszego koła również wzięli w nich udział. Zorganizowaliśmy stoisko z produktami pszczelimi w którym wszyscy mogli nabyć owoce pracy pszczół. A podczas oficjalnych uroczystości wyróżniliśmy najbardziej zasłużonych pszczelarzy ziemi sejneńskiej, którzy otrzymali okolicznościowe grawery a także odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego wręczone przez Starostę Powiatu Sejneńskiego Pana Piotra Alszko  oraz Prezesa Podlaskiego Związku Pszczelarzy  Pana Wojciecha Tryznę. 

 

 

 

 

 

 


Litewskie święto pszczelarzy 1.08.2015

Opublikowano: wtorek, 26, styczeń 2016 Krzysztof

   W dniu 1 sierpnia 2015 roku skorzystaliśmy z zaproszenia prezesa Regionalnego  Związku Pszczelarzy z Łoździej Jouzasa Petrauskasa i pojechaliśmy na 39  Ogólnolitewskie Święto Pszczelarzy.

  Gospodarzem święta byli pszczelarze z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Łoździejach. Cała impreza była zorganizowana w pięknym miejscu nad jeziorem Duś na terenie parku narodowego.
  Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele następnie po uformowaniu się kolumny pocztów sztandarowych z litewskich organizacji pszczelarskich oraz zaproszonych delegacji z zagranicy wyruszyliśmy do miejsca gdzie była przygotowana scena. Dla pszczelarzy z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach przypadł zaszczyt reprezentowania pszczelarzy z Polski ( Lenkija)
Podczas oficjalnych uroczystości Prezydent litewskich pszczelarzy prof. hab. Algirdas Skirkevičius  przekazał na ręce prezesa Krzysztofa Przeborowskiego  podziękowanie za wieloletnią owocną współpracę z pszczelarzami  regionu łoździejskiego  Litwy.  
 Uroczystościom towarzyszyła wystawa sprzętu pszczelarskiego, różnego rodzaju wyrobów rzemieślniczych,można było posmakować litewskich produktów regionalnych.  Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji np. przelot samolotem, koncerty, konkursy. Część biesiadna uroczystości była okazją do poznania i wymiany poglądów z pszczelarzami  przybyłymi na święto. 
Fotoreportaż  z uroczystości;


Mołdawscy pszczelarze na Sejneńszczyźnie

Opublikowano: piątek, 22, styczeń 2016 Krzysztof

   

   W dniach 22-29 kwietnia 2015 r. przebywała w Polsce grupa 16 pszczelarzy z Mołdawii z wizytą studyjną. Pobyt zorganizowano w ramach projektu,, Partnerstwo dla modernizacji pszczelarstwa w Mołdawii''. Projekt sfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP  w ramach programu ,,Polska pomoc rozwojowa 2015'' przygotowanego przez Polską Izbę  Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz  Agencję Centrum Rozwoju Wsi w  Mołdawii.

    Pszczelarze z Mołdawii zapoznali się z pszczelarstwem  w Polsce, obejrzeli pasieki na południu i w Polsce  północno - wschodniej.
W dniach 27-28 kwietnia  mołdawscy pszczelarze przebywali na Sejneńszczyźnie.
Na czele delegacji z Mołdawii stali; Stefan Condratriuc- prezes Narodowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z  Mołdawii oraz Anatol Bucatca- dyrektor Agencji Centrum Rozwoju Wsi (Mołdawii).
Stronę  polską reprezentowali ; Izabela Byszewska - prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego - współautorka projektu , Grażyna Kurpińska - koordynatorka projektu i pełnomocnik zarządu Izby.
    W Sejnach goście odwiedzili pasiekę Jolanty i Dariusza Bagińskich . O produkcji miodu w ulach Dadant w warunkach Polski północno-wschodniej, o budowie uli, zapobieganiu rójce mówili Dariusz Bagiński i Marian Krutul, którzy odpowiadali tez na wiele pytań nurtujących pszczelarzy z Mołdawii.
Po południu odbyło się koleżeńskie spotkanie w ośrodku wypoczynkowym w Kuklach podczas którego goście z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez Józefa Łukasza Sowulewskiego . Doświadczony pszczelarz i nauczyciel nawiązując do historii in tradycji pszczelarskich regionu omówił znaczenie znaków jakości w europejskim systemie oznaczeń i ochrony produktów regionalnych. Przedstawił również drogę miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny, którą musieli przejść do uzyskania 30.01.2012 r znaku ,,Chroniona Nazwa Pochodzenia'' w UE i procedury rejestracji. Przedstawił też współpracę z pszczelarzami z Litwy w tym zakresie i obszernie  dlaczego pszczelarze sejneńscy zdecydowali się uzyskać znak ChNP w europejskim systemie oznaczeń i ochrony. 
Z kolej Krzysztof  Przeborowski - prezes TKP w Sejnach zapoznał słuchaczy z działalnością Koła Pszczelarzy oraz Specyfiką  pszczelarstwa w regionie.
    Prezes Stefan Condratiuc przedstawił cechy pszczelarstwa w swoim kraju i walory miodów z Mołdawii. Podkreślił ,iż  mołdawscy pszczelarze są zmotywowani  uzyskać europejski znak jakości dla swojego miodu. po wejściu ich kraju do UE.
Następnego dnia goście wraz z pszczelarzami sejneńskimi K. Przeborowskim i J. Ł. Sowulewskim udali się na Litwę. Zwiedzili pasiekę Jouzasa Petrauskasa- prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łoździejach , który omówił produkcję  miodu w ulach Dadani i Dadant 1/2 i specyfikę psczelarstwa na Litwie. Odpowiedział też na wiele pytań nurtujących gości z Mołdawii.
    Na zakończenie odbyła się degustacja miodu Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny. Pszczelarze sejneńscy przekazali gościom materiały promujące miód i inne produkty pszczele ze swojego regionu.
Była to bardzo cenna wizyta przynosząca ogromną wymianę doświadczeń oraz pozwoliła nawiązać  interesujące kontakty.Wizyta pszczelarzy

Opublikowano: poniedziałek, 18, styczeń 2016 Krzysztof

Wizyta pszczelarzy z południa Polski


      W dniu 20 kwietnia 2015 r mieliśmy przyjemność gościć u nas pszczelarzy z południa kraju.Wizyta była jednodniowa więc zaplanowaliśmy ją tak  ażeby w jak najszerszym stopniu przedstawić  dorobek pszczelarski ziemi sejneńskiej .

 Na początku wizyty spotkaliśmy się w ośrodku w Kulach, przywitanie było bardzo serdeczne.

 Następnie Prezes Koła Krzysztof Przeborowski  przedstawił bieżącą działalność naszego Koła , omówił m.in. wieloletnie starania  zakończone sukcesem naszego Koła dotyczące certyfikacji miodu wielokwiatowego Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny  ChNP  w Europejskim Systemie Ochrony Produktów Tradycyjnych i Regionalnych.

 Następnie głos zabrał  wieloletni członek naszego Koła były  prezes Pan Eugeniusz Klimaniec  opowiedział jak u niego zaczęła się przygoda z pszczołami oraz historię swojej działalności pszczelarskiej a była ona bardzo bogata. Tak się złożyło że część z naszych gość było  z  jego rodzinnych stron co go niezwykle ucieszyło.

 

W imieniu gości głos zabrał wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie Pan Andrzej Adamczyk.

 

Po ożywionej dyskusji i wymianie poglądów udaliśmy się do pasieki Pana E. Klimańca  w miejscowości  Krasnogruda .Przejeżdżając przez miejscowość Berżniki odwiedziliśmy kapliczkę św. Ambrożego. Po dotarciu do pasieki Pan Eugeniusz  opowiedział  o swojej gospodarce pasiecznej.


 
Marcowe Zebranie 15.03.2015r

Opublikowano: środa, 06, styczeń 2016 Krzysztof

      W połowie marca na zebranie naszego koła zaprosiliśmy Pana  Witolda Skoniecznego z Suwałk. Po omówieniu najważniejszy spraw związanych z zamówieniami na leki, matki pszczele oraz sprzęt pszczelarski głos zabrał Pan Witold Skonieczny, który przedstawił temat ,, Gospodarka pasieczna w sezonie pszczelarskim z szczególnym uwzględnieniem prac wiosennych" Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem pszczelarzy czego wynikiem były pytania zadawane w trakcie wykładu oraz ożywiona dyskusja po  zakończeniu wykładu.


 

Zebranie 25 stycznia 2015 r.

Opublikowano: niedziela, 15, luty 2015 Krzysztof
Styczniowe zebranie 

     25 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach. Pszczelarze spotkali się w sali konferencyjnej internatu ZSCKR w Sejnach. Na zebranie został zaproszony starosta Powiatu Sejny Pan Piotr  Alszko.
Zebranie rozpoczął prezes Koła Krzysztof  Przeborowski , który przekazał  następnie głos Panu Piotrowi Alszko. Pan Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił  m.in. chęć współpracy i wspierania działań Koła, szczególnie, że rejestracja miodu Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny niesie korzyści nie tylko dla pszczelarzy ale także dla całego regionu promując go w kraju a także za granicą.
     Po wystąpieniu Starosty wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności zarządu za 2014 rok przedstawił je prezes.
Następnie  przedstawiono sprawozdania :                             
         
- finansowe  przedstawił skarbnik Koła Marian Krutul.

- komisji rewizyjnej  przedstawiła Pani Bogumiła Pankiewicz
- sądu koleżeńskiego Marian Namiotko

  W wyniku głosowania  udzielono zarządowi absolutorium a także przyjęto przedstawione sprawozdania oraz przyjęto preleminarz budżetowy na 2015 r. i plan pracy na 2015 r.
Na zebraniu poruszono wiele spraw związanych z działalnością Koła a także z problemami zdrowia pszczół i ubożejącą coraz bardziej bazą pożytkową.

Pocieszającym  faktem jest iż do naszego Koła wstępują nowi pszczelarze zainteresowani zdobywaniem wiedzy i chęcią kultywowania naszych już ponad 140-letnich tradycji pszczelarskich na ziemi sejneńskiej.


 Grudniowy Ambroży

Opublikowano: sobota, 14, luty 2015 Krzysztof

    

     Pszczelarze z naszego Koła tradycyjnie  obchodzą  w dniu 7 grudnia    św. Ambrożego patrona pszczelarzy.  Świętowanie rozpoczęto w południe Mszą Świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Berżnikach celebrowaną przez księdza  proboszcza  Władysława Napiórkowskiego. Podczas mszy modlono się za  rodziny pszczelarzy. Pszczelarze złożyli  również dary ołtarza miód oraz regionalny przysmak sękacz. Na prezbiterium, stanął związkowy poczet sztandarowy.
Po nabożeństwie   skorzystaliśmy z  zaproszenia księdza Władysława i w sali gościnnej podzieliliśmy się opłatkiem.
         Następnie przy herbacie i domowych wypiekach rozmawiano o mijającym roku i snuto plany na nadchodzący rok.


Augustów 4.10.2014 r.

Opublikowano: sobota, 14, luty 2015 Krzysztof

   Korzystając z zaproszenia prezes Krzysztof  Przeborowski wziął udział w zebraniu  pszczelarzy z Powiatowego Koła w Augustowie. Podczas spotkania podsumowano miniony  sezon pszczelarski oraz wybrano nowego prezesa Koła Ferdynanda  Judyckiego.  Następnie   wszyscy uczestniczyli w Mszy Świętej w tzw. Świętym Miejscu nad brzegiem rzeki Rozpuda. Podczas nabożeństwa wspominano zmarłego prezesa koła augustowskiego ś.p. Romualda Augustynowicza który  zmarł nagle  w  12 czerwca 2014 r.
Wrześniowa prelekcja

Opublikowano: wtorek, 10, luty 2015 Krzysztof

 


   Wiżajny 17.09.2014r.

Prelekcję pt. „Miód i inne produkty pszczele w żywieniu i apiterapii” wygłosił  Łukasz Sowulewski podczas pikniku Pożegnanie Lata w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Suwałkach.
Prelekcja odbyła się w Wiżajnach  wzięło w niej udział 80 osób. Na koniec odbyła się degustacja  miodu i rozpoznawanie próbek innych produktów pszczelich.Wyświęcenie Podlaskiego Sztandaru

Opublikowano: poniedziałek, 09, luty 2015 Krzysztof

 

    Święto Podlaskich Pszczelarzy.

     W dniu 14. września 2014 r. pszczelarze z naszego koła wzieli udział w uroczystościach wyświęcenia Sztandaru Podlaskiego Związku Pszczelarzy z Białymstoku. Uroczystość odbyła się w Podlakim Muzeum Wsi w Wasilkowie wzieli w niej udział Wicemarszałe Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat, Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelelarzy Piotr Krawczyk,Prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku Wojciech Tryzna i wielu innych znamienitych gości.

   Na uroczystość przybyli pszczelarze z całego regionu, najbardziej zasłużeni otrzymali statuetki i medale Ks. Jana Dzierżona. Uroczystościom towarzyszyły wystawy sprzętu pszczelarskiego oraz stoiska z produktami pracy pszczół. 

 

 

 

 

Promocja miodu. Suwałki 11-12. 07. 2014r.

Opublikowano: poniedziałek, 09, luty 2015 Krzysztof

Promocja miodu w regionie.  Suwałki 11-12.07.2014 r.

Podczas VII Blues Festival w Suwałkach  Łukasz Sowulewski wraz z Andrzejem Boguckim i jego żoną  promowali  certyfikowany miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny.

Promocja miodu. Zakopane 12.08.2014r.

Opublikowano: poniedziałek, 09, luty 2015 Krzysztof

Targi Produktu Regionalnego w Zakopanem  w obiektywie.

   W ramach kampanii promocyjnej ,,Trzy Znaki Smaku''  w  dniu 12 sierpnia 2014 roku odbyły się   V Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem. Wziął w nich udział Pan Łukasz Sowulewski wraz z żoną  Jadwigą Sowulewską promując miód wielokwiatowy Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny.


Warsztaty Pszczelarskie 21.06.2013 r

Opublikowano: poniedziałek, 09, luty 2015 Krzysztof
Warsztaty Pszczelarskie

Pasieka Państwa Anny i Jerzego Czarkowskich. 21 CZERWIEC 2014 r.

21 czerwca 2014 r. pszczelarze z naszego koła spotkali się w pasiece Państwa Anny i Jerzego Czarkowskich w miejscowości Grudziewszczyzna . Tego dnia odbyły się warsztaty pszczelarskie poświęcone hodowli matek pszczelich na własne potrzeby. Warsztaty przeprowadził Pan Zdzisław Zieniewicz z Wrocławia. Podczas warsztatów nasi pszczelarze samodzielnie pod okiem Pana Zieniewicza mogli  nauczyć się przekładania larw matek pszczelich. Warsztaty w pasiece były też dobrą okazją do przedyskutowania różnych metod zwalczania warrozy.

 
W warsztatach wzięli udział bardzo znamienici goście ku zadowoleniu naszych pszczelarzy, a byli to;

-- Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Pan Piotr Krawczyk
--  Prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy Pan Wojciech Tryzna
--  Prezes Koła Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego Pan Marian Rynkiewicz
--  Prezes firmy ORION producenta karm dla pszczół Pan Jarosław Kasprzyk

 

 

Miód Certyfikowany w Pałacu Prezydenckim

Opublikowano: piątek, 30, maj 2014 Krzysztof
MIÓD SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY  NA PREZYDENCKIM STOLE   W  WARSZAWIE.

Każdego  roku prezydent Bronisław Komorowski zaprasza wytwórców z różnych regionów Polski do przygotowania potraw na świąteczny trzeciomajowy stół. Głowa państwa przyjmuje w nim uczestników patriotycznej uroczystości,kombatantów, dyplomatów, oznaczonych orderami. W tym roku w pałacu prezydenckim prezentowało się województwo podlaskie. A  jednym z przysmaków był nasz miód Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny pochodzący z pasieki Teresy i Krzysztofa Przeborowskich, pierwszy w Europie produkt zarejestrowany jednocześnie w dwóch krajach Polski i Litwy jako chroniony przez Komisję  Europejską.
Miodem częstowali gości pszczelarze z naszego koła państwo Anna i Jerzy Czarkowscy oraz Józef  Łukasz Sowulewski. Nasz miód zdobył uznanie  u gości ,także tych z zagranicy.Dużym wyróżnieniem  było dla nas wypowiedź Anny  Komorowskiej, która zapraszając gości do degustacji  potraw regionalnych z Podlasia poleciła miód  z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny .
Z pokazu województwa podlaskiego w Warszawie  zadowolony był marszałek  województwa podlaskiego Jarosław  Dworzański.


Nasi  pszczelarze nawiązali nowe kontakty i dostali zaproszenia  na inne imprezy promujące produkty  regionalne.
 

 

 
Fotoreportaż z uroczystości w Berżnikach

Opublikowano: piątek, 30, maj 2014 Krzysztof
Uroczystość patriotyczna w Berżnikach.

W Berżnikach na Sejnenszczyźnie odbyła się patriotyczna uroczystość 70 rocznicy męczeńskiej śmierci 20 bojowników za wolność Polski zamordowanych przed szkołą w Berżnikach 18 maja 1944 roku przez okupanta niemieckiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach w intencji poległych 20 bohaterów. Po mszy poczty sztandarowe  wraz  z  uczestnikami patriotycznej uroczystości przeszli pod szkołę w celu odsłonięcia kamienia pod budowę nowego pomnika w miejscu straceń. Pod kamieniem głoszącym napis - „ TYM CO SZLI DO BOGA WOŁAJĄC DO NAS SŁOWAMI JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA”

W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach w składzie : Andrzej Miszkiel , Jerzy Sikorski oraz Józef  Maciejunas.Marcowe Spotkanie 2014

Opublikowano: piątek, 30, maj 2014 Krzysztof

Zebranie pszczelarskie 9.03 2014.

9 marca pszczelarze z naszego koła spotkali się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach w celu omówienia  spraw  związanych z zbliżającym się sezonem pszczelarskim. Zebranie poprowadził wiceprezes Ryszard Jaroszewicz. Omówiono tematy związane z  ubezpieczeniem pasiek, zamówieniami na matki i odkłady pszczele, sprzęt pszczelarski na 2015 r oraz lekami do zwalczania warrozy. W ramach podnoszenia wiedzy pszczelarskiej naszych pszczelarzy na zebranie  został zaproszony  hodowca matek pszczelich Grzegorz Szewczyk z Olecka który podzielił się wiedzą  z zakresu hodowli matek pszczelich prowadzoną w jego gospodarstwie pasiecznym.Wystapienie  Pana Szewczyka  spotkało się z dużym  zainteresowaniem  pszczelarzy.

Styczniowe Zebranie

Opublikowano: piątek, 30, maj 2014 Krzysztof
Zebranie sprawozdawcze 13.01.2014 r

W dniu 13 stycznia pszczelarze z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach spotkali się na planowanym zebraniu sprawozdawczym. Zebranie odbyło się  w sali konferencyjnej  w internacie Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
Przybyłych pszczelarzy przywitał i poprowadził zebranie wiceprezes Ryszard Jaroszewicz.
Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu koła za 2013 r. oraz przyjęto plan działania na 2014 r.

Na zebranie została zaproszona Pani Wioletta Naruszewicz znana i ceniona hodowca matek pszczelich. Pani Naruszewicz omówiła temat wymiany matek pszczelich . Wykład Pani Wioletty Naruszewicz spotkał się z dużym zainteresowaniem pszczelarzy i wywołał ożywioną dyskusję.

Kalendarz Pszczelarski 2014 r.

Opublikowano: piątek, 13, grudzień 2013 Krzysztof

 Kalendarz Pszczelarski 2014r

    W ramach promocji pszczelarstwa, naszego Koła oraz certyfikowanego miodu wielokwiatowego Sejneńszczyzny/Łoździeszczyzny wydrukowaliśmy kalendarz pszczelarski na 2014 r. Szatę graficzną kalendarza opracował nasz kolega Łukasz Sowulewski. Dystrybucją zajmuje się Prezes Krzysztof Przeborowski . Więcej informacji pod nr. tel. 503 668 864.Wyświetlanie 10.JPG 

 

 

Obchody Św. Ambrożego 2013 r.

Opublikowano: piątek, 13, grudzień 2013 Krzysztof
Patron pszczelarzy Św. Ambroży

Pszczelarze zrzeszeni w  naszym kole  obchodzili w dniu 7 grudnia 2013 r. swoje święto patronalne – św. Ambrożego. Wzorem lat ubiegłych, świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Berżnikach, celebrowaną przez księdza Władysława Napiórkowskiego.Homilię wygłosił ksiądz Wiesław Luto.Podczas mszy modlono się za pszczelarzy ich rodziny a także pszczelarzy którzy odeszli.

Tradycyjnie już, pszczelarze złożyli w darach ołtarza miód oraz regionalny przysmak mrowisko.Na prezbiterium, stanął związkowy poczet sztandarowy.
Po nabożeństwie wszyscy pszczelarze skorzystali z gościnności księdza Władysława i na plebanii przy kominku i herbacie oraz wypiekach naszych Pań pszczelarek omawiali miniony sezon i snuli plany na nadchodzący.
Przy tej okazji warto przytoczyć słowa księdza Władysława , który z wielkim zadowoleniem poinformował zgromadzonych pszczelarzy że , "kapliczkę św. Ambrożego  w Berżnikach odwiedziło dużo przyjezdnych pszczelarzy z Polski a także z Litwy''.JESIENNE SZKOLENIE 2013r.

Opublikowano: niedziela, 24, listopad 2013 Krzysztof
    JESIENNE DWUDNIOWE SZKOLENIE  16 -17. 11. 2013 r.


   Jesień to dobry okres ażeby pszczelarze mogli poszerzyć swoją wiedzę która jest niezbędna do prowadzenia pasieki w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Mam tu na  myśli pogarszającą  się  bazę pożytkową oraz walkę z warrozą, która jest ciągle o krok przed pszczelarzem i uodpornia się na stosowane leki do jej zwalczania.
   W sobotę 16.11. 2013 r. gościliśmy  Pana mgr  Tomasza  Strojny , który przedstawił temat 
,,Gospodarka pasieczna , lato  początek sezonu pszczelarskiego'' Podczas wykładu omówił m.in. karmienie pszczół gotowymi syropami .Pan T. Strojny prowadzi  badania nad syropami inwertowanymi w Akademii Rolniczej w Krakowie.

    W pierwszym dniu szkolenia obecny był Prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy Pan Wojciech Tryzna. W przerwie wykładu omówił aktualne sprawy związane z ,,Krajowym Programem Wsparcia Rynków Pszczelich'' na 2014 rok.
W niedzielę 17.11. 2013 r. pszczelarze wysłuchali wykładu Pana Zdzisława  Zieniewicza  na temat
,,Podstawowe warunki korzystnego prowadzenia pasieki''

Pan Zdzisław Zieniewicz, znany w pszczelarskim środowisku pszczelarz praktyk  z  wykształcenia chemik propagator wielu nowatorskich rozwiązań i technologii w gospodarce pasiecznej. Jego wykład  w drugiej części poświęcony  był głównie zwalczaniu warrozy i spotkał się z żywym zainteresowaniem ze strony  naszych pszczelarzy. Prowadzący omówił także leki stosowane obecnie w polskich pasiekach, porównując ich skuteczność na podstawie własnych doświadczeń. Omówił także alternatywne metody zwalczania warrozy.
Warto przypomnieć , że Pan Zdzisław  Zieniewicz jest jednym z twórców wynalazku- patentu 
,,Zastosowanie cymiazolu i jego soli do zwalczania grzybów u pszczół''.
     Polecam film  z udziałem Pana Z  Zieniewicza ,, Gospodarka pasieczna drugiej połowy lata'' http://www.youtube.com/watch?v=ghL_4IqiIIQ

    W niedzielę 17.11.2013 r odbyło się również zebranie naszego Koła. Wręczono na nim odznaczenia PZP oraz nagrody za pracę na rzecz naszego Koła.Omówione zostały także bieżące sprawy Koła.
    Wykłady spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych pszczelarzy.
Szczególne słowa podziękowania zarząd TKP kieruje do Pana Dyrektora LO Andrzeja Małkińskiego za udostepnienie sali i sprzętu wizualnego.


DOŻYNKI POWIATOWE 13.09.2013

Opublikowano: sobota, 16, listopad 2013 Krzysztof

Święto Plonów

 

         W tym roku już po raz piąty w powiecie sejneńskim odbywały się Dożynki Powiatowe. Po raz kolejny rolnicy, lokalne władze, instytucje związane z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich oraz mieszkańcy powiatu mieli okazję złożyć dziękczynienie za tegoroczne plony.Tak jak co roku również pszczelarze z Terenowego Koła  Pszczelarzy w Sejnach wzięli w nich aktywny udział .     

  Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Podczas mszy delegacja pszczelarzy w składzie Anna Czarkowska i Krzysztof  Przeborowski wręczyła księdzu dary pracy  pszczół. Po Mszy Św. korowód dożynkowy, prowadzony przez kapelę Klumpė, z udziałem władz i wszystkich zaproszonych gości przemaszerował na plac przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, gdzie odbywały się główne obchody dożynkowe.Stoisko z miodami odmianowymi oraz certyfikowanym wielokwiatowym Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny wystawił kolega Krzysztof Kaufman cieszyło się   ono dużym zainteresowaniem uczestnikow dożynek.


Podczas uroczystości starosta powiatu sejneńskiego  Pan  Andrzej  Szturgulewski wręczył pszczelarce  z naszego koła Pani Alicji Stylińskiej  odznakę honorową


,,ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA''  nadał ją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pan  Stanisław  Kalemba.

Wyświetlanie 100.JPG

Wyświetlanie 200.JPG

Wyświetlanie 400.JPG

Wyświetlanie 300.JPG


Spotkanie w Augustowie

Opublikowano: czwartek, 14, listopad 2013 Krzysztof
SPOTKANIE W NADLEŚNICTWIE AUGUSTÓW

      W dniu 7 września pszczelarze z naszego koła skorzystali z zaproszenia  pszczelarzy  z Augustowa i wzięli udział w uroczystym podsumowaniu tegorocznego sezonu.  Na  początku spotkania  medale i odznaczenia otrzymali najbardziej zasłużeni na Augustowszczyźnie  pszczelarze, wręczył je wiceprezydent PZP Mirosław Worobik wraz z Prezesem Podlaskiego Związku Pszczelarzy Wojciechem Tryzną.
 
Na pamiątkę spotkania Prezes TKP  z Sejn  Krzysztof Przeborowski  wręczył dla Prezesa  Powiatowego Koła Pszczelarzy w Augustowie  Romualda Augustynowicza okolicznościowy grawer.   W dalszej  części spotkania w-ce Prezydent M. Worobik omówił ,,Program wsparcia rynków pszczelich'' na nadchodzące lata. W trakcie spotkania prezentowany był także film o „Pszczole Augustowskiej”.

Następnie  wszyscy pszczelarze wzięli udział w mszy świętej w tzw. Świętym Miejscu.

Święte Miejsce znajduje się nad brzegiem rzeki Rospudy obok rzeczki Jałówki i Jeziora Jałowego. Znajduje się tu postawiona w ogrodzeniu kapliczka z 1990 r. i kilka drewnianych i kamiennych krzyży, a także duży drewniany świątek.
Miejsce to otacza nimb tajemniczości i niezwykłości. Opowiada się od dawna o cudach, które objawiły się tutaj za sprawą Najświętszej Marii Panny. Pierwszy cud miał zdarzyć się za czasów Jaćwingów, kiedy to krzyż wrzucony do wody, zamiast spłynąć w dół - powrócił do tego samego miejsca. Drugi cud nastąpił gdy otoczonych przez Tatarów ludzi uratowała Matka Boża, okrywając ich niewidzialnym płaszczem.

Po mszy wszyscy udali  się do wzorowo prowadzonej  pasieki Prezesa Romualda Augustynowicza i w miłej atmosferze kosztując smaczne jedzenie rozmowom na temat minionego sezonu nie było końca.

MIÓD CERTYFIKOWANY

Opublikowano: poniedziałek, 11, listopad 2013 Krzysztof
MIÓD  WIELOKWIATOWY  SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY  z CERTYFIKATEM
                                                                                                                 

Rok  2013 to już  drugi  rok  w którym  pszczelarze z obszaru określonego  we wniosku  mogli ubiegać  się o certyfikację  naszego  wyjątkowego miodu.

W tym roku certyfikację uzyskali następujący pszczelarze;
1. Andrzej  Bogucki
2. Krzysztof  Przeborowski

Klient kupujący miód certyfikowany od tych pszczelarzy  będzie miał pewność, że ma do czynienia z produktem najwyższej jakości o ściśle określonych parametrach.
 Niewątpliwie oprócz satysfakcji , że pasieki w/w pszczelarzy produkują miód certyfikowany i może on być sprzedawany z unijnym znaczkiem ChNP czyli Chroniona Nazwa Pochodzenia stanowi on również niezwykle ważny element w promocji naszego regionu w  kraju oraz  za granicą.
Oto kilka przykładów takiej promocji;

-Targi Eurogastro w Warszawie,20–22 marca 2013r.
-Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego smaku w Poznaniu 15-18 sierpnia 2013
-Festiwalu Smaku w Grucznie  24-25 sierpnia 2013
-Targi Polagra-Food w Poznaniu 21-24 września
-Horeca/Gastrofood w Krakowie, 13-15 listopada 2013.
-,,Świąteczny Bazar Dyplomatyczny'' w  Bratysławie   23 listopada 2013  na którym odbędzie się  prezentacja polskiej żywności.  23. „Świąteczny Bazar Dyplomatyczy” będzie znakomitą okazją do popularyzacji polskich produktów wysokiej jakości w tym naszego miodu wśród dyplomatów akredytowanych w Republice Słowackiej oraz Słowaków uczestniczących w tej imprezie.

Braliśmy udział również w regionalnych imprezach np;

- Dożynki powiatowe w Sejnach 13.09.2013
- III Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny 2013 , 21-22 .09. 2013.


 

V FORUM ROLNICZE W JANOWIE

Opublikowano: poniedziałek, 11, listopad 2013 Krzysztof
V  FORUM  ROLNICZE w   JANOWIE

     W dniu 2 czerwca odbyło się V Forum Rolnicze w Janowie współorganizowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie i sfinansowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. Uczestnikami spotkania jak zawsze byli liderzy podlaskiego rolnictwa, m.in. przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Regionalnego oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

     Tematem wiodącym tegorocznej imprezy były dobre praktyki w zakresie biorolnictwa. Przedsięwzięcie miało na celu przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych jak również organizację wymiany doświadczeń i wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny rolnictwa.
Podczas forum odbyły się wykłady z wątkiem przewodnim „PSZCZOŁA  a ŚRODOWISKO''. Pierwszym wykładowcą był Pan prof. dr hab. Sławomir Bakier  który wypowiedział się na temat „Rola i zagrożenie pszczoły miodnej (Apis mellifera) w środowisku”.                                                                                                    
Drugim wykładowcą był mgr inż. Lech Żmuda z Powiatowego Koła Pszczelarzy z Augustowa , który omówił temat  „Augustowska pszczoła o ratunek woła” 
Trzecim wykładowcą był mgr inż. Józef Łukasz Sowulewski  z  Terenowego Koła Pszczelarzy w  Sejnach,który omówił  temat   „Miód z Sejneńszczyzny/Łódziejszczyzny produktem chronionym w UE”. W wykładach wzięli udział pszczelarze z kół w Sejnach i z Augustowa.


 

KAPLICZKA ŚW. AMBROŻEGO

Opublikowano: niedziela, 10, listopad 2013 Krzysztof

 

 KAPLICZKA ŚWIĘTEGO AMBROŻEGO NA SKRAJU PUSZCZY

     Z inicjatywy pszczelarzy z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach oraz przy współpracy z proboszczem ks. Władysławem Napiórkowskim  powstała w Berżnikach przy Kościele kapliczka św. Ambrożego patrona pszczelarzy, jedyna taka kapliczka  św. Ambrożego w regionie.
Prace przy budowie kapliczki rozpoczęły się wiosną 2013 r.  przebiegły bardzo sprawnie, efektem czego powstała piękna i urokliwa kapliczka .

   Podczas uroczystości święta Bożego Ciała  w dniu 30 maja 2013 r w Berżnikach w Kościele pod wezwaniem NMP została wyświęcona Kapliczka Świętego Ambrożego przy licznym udziale pszczelarzy i wiernych z parafii. Od tego czasu odwiedziło ją dużo osób między innymi  Pan Andrzej Kasperowicz redaktor  naczelny miesięcznika Pszczelarz Polski, dzięki tej wizycie nasza kapliczka znalazła się na okładce Kalendarza Pszczelarskiego na 2014 rok.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy pszczelarze udali się do pasieki Pana Romualda Miszkiela który prowadzi ją wraz z synem Andrzejem. W miłej i przyjaznej atmosferze przy kiełbasce i domowych nalewkach dyskutowali o rozpoczętym sezonie pszczelarskim.
 
Pszczelarze którzy brali czynny udział przy budowie kapliczki;
1. Stawiecki  Zbigniew
2 Żandarys Marek
3. Miszkiel Andrzej
4. Balewicz Józef
5. Jaroszewicz Ryszard
6. Werelich Jan
7.Kaufman Krzysztof
8. Maciejunas Józef
9. Baranowski Adam
10.Gibas Marian
11. Grudziński Stanisław
12. Ludorf  Krzysztof
13.Gobczyński Zdzisław
14. Miszkiel  Romuald
15. Jurgielanis Tadeusz
16. Krzysztof  Przeborowski

Szczególne słowa podziękowania  za pomoc i zaangażowanie przy budowie kapliczki kierujemy pod adresem Księdza  Władysława Napiórkowskiego.


 


Obchody Jubileuszu 140 Rocznicy Powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach

Opublikowano: piątek, 28, czerwiec 2013 Krzysztof

Obchody Jubileuszu 140 Rocznicy Powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach

oraz 

Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
     Uroczyste obchody 140-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach rozpoczęły się zbiórką uczestników oraz pocztów sztandarowych w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Łąkowej 1 o godzinie 9.30. Zaproszeni goście oraz pszczelarze mogli skorzystać z bufetu kawowego oraz zapoznać się z pracami nadesłanymi w konkursie ,,Pszczoła w środowisku’’ zaprezentowanymi w holu L O.

Po uformowaniu kolumny pocztów sztandarowych: Polskiego Związku Pszczelarskiego, Zespołu Szkół Kształcenia Praktycznego z Pszczelej Woli, Rejonowego Koła Pszczelarzy z Łoździej, Rejonowego Koła Pszczelarzy z Augustowa, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Sejn, Liceum Ogólnokształcącego z Sejn, Związku Emerytów i Rencistów Powiatu Sejneńskiego, Koła Żołnierzy Wojska Polskiego w Sejnach i Terenowego Koło Pszczelarzy z Sejn, przy akompaniamencie Orkiestry Straży Pożarnej z Sejn uczestnicy udali się do Bazyliki Sejneńskiej.

O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana przez ks. prałata Zbigniewa Bzdaka, który również wygłosił homilię o tematyce pszczelarskiej.

Po zakończonej Mszy pszczelarze oraz zaproszeni goście udali się na uroczystą akademię Jubileuszową do auli Liceum Ogólnokształcącego.

Prezes TKP w Sejnach Krzysztof Przeborowski przywitał zaproszonych gości, wśród których byli :

 • Piotr Krawczyk- wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego

 • prof. dr hab. Algirdas Amsiejus - wiceprezydent Związku Pszczelarzy Litwy

 • Mieczysław Kazimierz Baszko- wicemarszałek Województwa Podlaskiego

 • Przemysław Szeliga – członek Zarządu PZP

 • Wojciech Tryzna- prezes Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku wraz z Zarządem Związku

 • Waldemar Kwaterski- członek Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, dyrektor ZOZ w Sejnach

 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie:

- Magdalena Głodek- naczelnik Wydziału Oznaczeń Geograficznych

- Izabela Kamińska – naczelnik Wydziału Produktów Regionalnych i Tradycyjnych GIJHARS

Przedstawiciele UM Woj. Podlaskiego w Białymstoku:

- Jacek Jasiński- wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w

Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

- Mariusz Dawidziuk- kierownik Referatu Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru

- Marcin Muszyc – kierownik Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich

- Katarzyna Zajkowska – Dyrektor Departamentu Zdrowia UM w Białymstoku

- Przemysław Jarecki – ARR odział w Białymstoku

 • Ks. Zbigniew Bzdak- proboszcz parafii WNMP w Sejnach

 • Roman Augustynowicz- prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Augustowie

 • Juozas Petrauskas- prezes Koła Pszczelarzy Rejonu Łoździeie na Litwie

 • Marian Rynkiewicz- prezes Koła Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego

 • Andrzej Szturgulewski- starosta sejneński

 • Romuald Witkowski- wicestarosta sejneński

 • Jan Stanisław Kap- burmistrz miasta Sejny

 • Jan Skindzier- wójt gminy Sejny

 • Tadeusz Chołko- wójt gminy Suwałki

 • Witold Liszkowski- wójt gminy Puńsk

 • Jan Kramnicz - wójt gminy Giby

 • Józef Stankiewicz- wójt gminy Krasnopol

 • Józef Miszkiel- przewodniczący Rady Powiatu Sejny

 • Barbara Karłowicz- przewodnicząca Rady Gminy Sejny

 • Dr Edward Kałużny- Ośrodek Apifitoterapii w Witosławiu w woj wielkopolskim

 •  Wojciech Kasjanowicz – dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku

 • Bogdan Zakrzewski- dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 • Maciej Miszkiel – Kierownik ARMi R w Sejnach

 • Henryk Wydra- dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach

 • Andrzej Małkiński- dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach

 • Mariusz Czokajło- prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach

 • Zbigniew Złotorzyński- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sejnach

 • Cezary Cieślukowski- Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej w Suwałkach

 • Eugeniusz Klimaniec- Prezes Stowarzyszenia Ziemia Sejneńska

 • Andrzej Kasperowicz- redaktor miesięcznika „Pszczelarz Polski” w Warszawie

 • Marek Szymański – Malarz autor obrazu Maria Regina Apium

 • Marek Starczewski- redaktor TV internetowej w Suwałkach

 • Jacek Buraczewski- redaktor „Przeglądu Sejneńskiego”

 • Delegacje pszczelarzy z Podlaskiego Związku Pszczelarzy oraz Litwy

 • Pszczelarze z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach

 • Mieszkańcy regionu.
  Po uroczystym przywitaniu gości, referat okolicznościowy wygłosił Józef Łukasz Sowulewski, a następnie wręczono odznaczenia zasłużonym pszczelarzom.

Na wniosek Zarządu TKP w Sejnach i Podlaskiego Związku Pszczelarzy w Białymstoku, Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego przyznał za wybitne zasługi dla pszczelarstwa polskiego statuetki ks. dr Jana Dzierżona:

- Ireneuszowi Okulanisowi

- Józefowi Łukaszowi Sowulewskiemu

Statuetki wręczył wiceprezydent PZP Piotr Krawczyk a wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Mieczysław Kazimierz Baszko listy gratulacyjne

Statuetki ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Medale Ks. dr Jana Dzierżona otrzymali:

- Henryk Mikołajczyk

- Marian Namiotło

- Alicja Stylińska

- Stanisław Staniewicz

- Jan Skindzier

- Ryszard Jaroszewicz

- Krzysztof Przeborowski

Złote Odznaki PZP otrzymali :

- Henryk Wydra

- Gaber Jan

- Gobczyński Zdzisław

- Melon Ryszard

- Szczerbiński Józef

- Sikorski Jerzy

-Leszczyński Tadeusz

Srebrne odznaki PZP otrzymali:

- Gibas Marian

- Grudziński Stanisław

- Sitek Zbigniew

- Zarzecka Gertruda

- Baranowski Adam

- Nowacki Ksawery

- Sienkiewicz Adolf

- Kaufman Krzysztof

- Krutul Marian

Brązowe odznaki PZP otrzymali

- Czarkowska Anna

- Boćwiński Piotr

- Depkun Stanisław

- Fiedorowicz Teresa

- Grablunas Piotr

- Jasiński Marek

- Jurgielanis Tadeusz

- Jodzio Tadeusz

- Korzeniecki Józef

- Maciejunas Józef

- Maksimowicz Wiesława

- Margiewicz Jadwiga

- Maksymowicz Antoni

- Oleksiak Tadeusz

- Pankiewicz Bogumiła

- Radziwiłowicz Józef

- Sujet Grażyna

- Staskiewicz Jarosław

- Stawiecki Zbigniew

- Tomkiewicz Jan

-Werelich Kinga

-Milewski Fabian


Zarząd Koła przyznał podziękowania za współpracę z Terenowym Kołem Pszczelarzy w Sejnach oraz osobiste zaangażowanie w promocję i rejestrację Miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny w europejskim systemie rejestracji i ochrony nazw produktów regionalnych i tradycyjnych pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Kancelarii Prezydenta RP, Starostwa Powiatowego w Sejnach następującym osobom:

Magdalena Głodek ,Joanna Lendzion-Czajkowska, Katarzyna Zajączkowska, Dariusz Goszczyński, Michał Rzytki, Ewa Kulikowska, Jacek Jasiński, Mariusz Dawidziuk, Marcin Muszyc, Jakub Jasiński, Henryka Pawlukanis.

Zarząd TKP w Sejnach przyznał również podziękowanie za owocną współpracę na płaszczyźnie rejestracji miodu certyfikowanego Prezesowi Rejonowego Koła Psczelarzy w Łoździejach na Litwie Juozasowi Petrauskasowi.


W imieniu nagrodzonych głos zabrał Józef Łukasz Sowulewski.

Jako pierwszy podczas wystąpienia gości głos zabrał wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, który wyraził uznanie pszczelarzom z TKP Sejny za ich pracę oraz docenił współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami. Wiceprezydent PZP Piotr Krawczyk docenił ogrom wykonanej pracy przez Zarząd TKP w Sejnach i gratulował certyfikatu unijnego dla miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny.

Gratulacje i dyplomy z okazji Jubileuszu 140 – lecia TKP Sejny na ręce prezesa Krzysztofa Przeborowskiego przekazali:

Prezes LGR Cezary Cieślukowski

Burmistrz Miasta Sejny Jan Stanisław Kap

Starosta Powiatu Sejneńskiego Andrzej Szturgulewski

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Henryk Wydra

Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sejnach Marian Czokaiło

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Augustowie Roman Augustynowicz

Kierownik ARiMR Sejny Maciej Miszkiel

Prezes Koła Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego Marian Rynkiewicz

Wiceprezydent Związku Pszczelarzy Litwy prof. dr hab. Algirdas Amsiejus

Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łoździejach Juozas Petrauskas.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie plastycznym p.t. „Pszczoła w środowisku”. Nagrody ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz TKP w Sejnach. Nagrody wręczył Jacek Jasiński z UM w Białymstoku.

Część artystyczna przygotowana przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego zakończyła akademię jubileuszową.

O godz 13.00 ropoczeła się Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska sfinansowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Białymstoku.

Pierwszym prelegentem był mgr Przemysław Szeliga członek Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego, który przedstawił 45 min. referat n/t „Rozwój Pszczelarstwa w Polsce a Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2014- 2020" 


Prof. dr hab.  Algirdas Amsiejus, wiceprezydent Związku Pszczelarzy Litwy,

przedstawił 45 min. wykład na temat,, Pszczelarstwo na Litwie. Światowy problem ginięcia pszczół’’.

Mgr inż. Józef Łukasz Sowulewski z TKP Sejny wygłosił 45 min. wykład na temat ,,Miód Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny- droga do Unii Europejskiej’’


Po wyczerpaniu tematyki I części konferencji wszyscy udali się, o godz. 15.30, na obiad do restauracji „Skarpa” przy ul. Piłsudskiego w Sejnach.

O godzinie 16.30 prowadzący rozpoczął drugą część Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej i powitał  przybyłych pszczelarzy, słuchaczy Uniwersytetu III wieku  z Sejn i z Suwałk, przedstawicieli służby zdrowia oraz mieszkańców Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny .

Wykład "Apiterapia w żywieniu, profilaktyce i leczeniu" wygłosił dr Edward Kałużny z Ośrodka Apifitoterapii w Witosławiu k/Leszna  w województwie wielkopolskim, wybitny znawca tematyki, autor wielu książek i innych opracowań z tej dziedziny, uznany wykładowca. Wykład trwał do godziny 18.45.

Jubileuszowi oraz Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej towarzyszył kiermasz produktów pszczelich i regionalnych, sprzętu pszczelarskiego oraz prezentacja instytucji i firm współpracujących z TKP Sejny na Placu Dominikańskim przy Bazylice Sejneńskiej, w godzinach 8.00-15.00.

Z okazji jubileuszu TKP w Sejnach wydało opracowanie pt. „Jubileusz 140-lecia Koła Pszczelarzy w Sejnach. Międzynarodowa konferencja pszczelarska”, której druk sfinansowało Starostwo Powiatowe w Sejnach.

Wydano 6 000 broszur informacyjnych o miodzie z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny, pyłku i propolisie, których druk sfinansowali PZP w Białymstoku, Jan Skindzier – wójt gminy Sejny i LGR w Suwałkach.

Koło wydało również znaczek okolicznościowy.

Z Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej wydano materiały, które sfinansował UM Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W uroczystości wzięło udział ponad 200 uczestników.

Patronat medialny sprawowali: „Pszczelarz Polski” i „Gazeta Współczesna”.

Zapowiedź jubileuszu oraz bezpośrednią relację przekazywało suwalskie Radio 5.

Sponsorzy Jubileuszu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Starostwo Powiatowe w Sejnach

Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku

Jan Skindzier Wójt Gminy Sejny

Urząd Miasta Sejny

Lokalna Grupa Rybacka w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Sejnach

Liceum Ogólnokształcące w Sejnach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Sejnach

 

Szczególne słowa podziękowania zarząd TKP kieruje do Pana Dyrektora LO Andrzeja Małkińskiego za osobiste zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie i przebieg Jubileuszu 140 Lecia Powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach.

 

 

 

 

 

       
 

Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska

Opublikowano: wtorek, 11, czerwiec 2013 Krzysztof

Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach

oraz

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

zapraszają

 na uroczystości

140 Rocznicy Powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach

oraz na

Międzynarodową Konferencję Pszczelarską

w dniu 16 czerwca 2013r.Program:

09:30 Zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Łąkowej 1

10:00 Msza Św. w intencji pszczelarzy

11:30 Akademia Jubileuszowa w auli L.O.

W programie m. in.:

-Powitanie gości i pszczelarzy

-Referat okolicznościowy

-Odznaczenia zasłużonych pszczelarzy

-Wystąpienia gości

- Część artystyczna

13:00-15:00 Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska cz. I

-Rozwój pszczelarstwa w Polsce, a "Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2014-2020".

-Pszczelarstwo na Litwie. Światowy problem ginięcia pszczół.

- Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny - droga do Unii Europejskiej.

16:30- 18:45 Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska cz. II

- Produkty pszczele w żywieniu i ich wpływ na organizm człowieka.


Uroczystościom towarzyszyć będzie kiermasz produktów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego oraz prezentacja firm współpracujących z TKP Sejny. (Przy Placu Dominikańskim)

 

                             

Wyniki Konkursu " Pszczoła w Środowisku"

Opublikowano: niedziela, 12, maj 2013 Krzysztof

Wyniki konkursu plastycznego ,,Pszczoła w środowisku''

Komisja ustaliła, że  w wyniku przeprowadzonych eliminacji wsród 171 uczniów laureatami zostali:

Kategoria młodzież  szkół podstawowych:

I miejsce - Wiktoria  Gryguć  , klasa V, Nowinniki

II miejsce - Marta  Leszczyńska , klasa II Giby

III  miejsce - Gabriela Kimszal , klasa II   Sejny


IV miejsce- Radek Suchowolec, klasa II Krasnopol

V miejsce- Kinga Pawełek , klasa IV, Sejny


VI miejsce- Jolanta Czernialis, Widugiery.W grupie wiekowej szkoły podstawowe wyróżnienia zdobyli:

- Laima Sidor- klasa VI Nowinniki

- Wiktoria Leonowicz-klasa I Sejny

- Inga Radzewicz- Puńsk

- Daria Koneszko- klasa VI Sejny

- Oliwia Piertak- klasa III Giby

- Paweł Połuboczek- klasa II Sejny

- Paweł Soroka- klasa III Sejny

- Weronkia Rasiul- klasaI Sejny

Kategoria  szkoły ponadpodstawowe


I miejsce  - Anna   Łysiuk , Rudka


II  miejsce  - Martyna Wilkiel , WTZ  Sejny

III miejsce - Aleksandra  Górska  Zambrów


W grupie wiekowej szkoły ponadpodstawowe wyróżnienia zdobyli:


- Daniel Wiktor- WTZ Sejny

- Maria Magdalena Zgiet - Rudka

 

 Wręczenie nagród odbędzie się 16.06. 2013 r.o godz. 9.30 na Placu Dominikańskim w Sejnach podczas Kiermaszu produktów pszczelich i wystawy sprzętu pszczelarskiego oraz prezentacji instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i współpracujących z TKP Sejny.

Najlepsze prace zaprezentowane będą w Ośrodku Kultury w Sejnach oraz podczas uroczystości Jubileuszu 140-lecia Koła Pszczelarzy w dniu 16.06.2013r w auli LO w Sejnach.

Zaproszenie na zebranie

Opublikowano: niedziela, 10, marzec 2013 Krzysztof

Zaproszenie na wykład Marii Gembala

Zarząd TKP w Sejnach zaprasza w dniu 17. marca 2013r. o godz. 1000 na zebranie koła, które odbędzie się w internacie (stołówka) ZSCKR przy ul. Konarskiego 23 w Sejnach.  Podczas zebrania odbędzie się wykład Pani Marii Gembala.

 

Konkurs plastyczny "Pszczoła w środowisku"

Opublikowano: niedziela, 10, marzec 2013 Krzysztof

 

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku, Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach i Ośrodek Kultury w Sejnach ogłaszają konkurs plastyczny pt."Pszczoła w środowisku".

   Konkurs jest jednym z elementów programu obchodów przypadającej w br. 140 rocznicy powstania organizacji pszczelarskiej na Sejneńszczyźnie i Suwalszczyźnie, ktrórej kontynuatorem jest Koło Pszczelarzy w Sejnach. Jest to najstarsza organizacja pszczelarska w Królestwie Polskim i jedna z najstarszych na ziemiach polskich. Pszczelarstwo od wieków wpisane jest w historię tej ziemi i całego regionu. Warto by było, aby młodzież nie zatraciła w swojej pamięci tej części przeszłości, a także uświadomiła rolę pszczół w środowisku i produktów pszczelich w żywieniu i apiterapii człowieka.

 

 
Regulamin konkursu plastycznego pt.

Pszczoła w środowisku”
  1. Celem konkursu jest:

   a) popularyzacja pszczelarstwa wśród młodzieży

   b) uświadomienie związku pszczół ze środowiskiem naturalnym

   c) ukazanie zagrożeń dla pszczół w środowisku

   d) wyzwalanie aktywności społecznej wśród młodzieży

   e) wyzwalanie inwencji twórczej młodzieży

   f) kształtowanie piękna i estetyki

  2. Uczestnicy konkursu:

   a) uczniowie ponadgimnazjalnych szkół rolniczych woj. podlaskiego

   b) uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych Sejneńszczyzny oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sejnach

  3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu formatu A2 (420 X 594 mm) lub A3 (297 X 420 mm), techniką dowolną n/t „Pszczoła w środowisku”.

   Każdy uczestnik może wykonać 1 lub 2 prace.

  4. Terminarz:

   a) ogłoszenie konkursu przez wystosowanie pism do dyrekcji poszczególnych szkół i umieszczenie na stronie internetowej Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach (www.miod.sejny.pl); do 10.03.2013r.

   b) nadsyłanie lub dostarczenie prac na adres: Ośrodek Kultury w Sejnach;

   ul 1 Maja 17; 16-500 Sejny; do dnia 30 kwietnia 2013r.

   c) prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem , podać nazwę szkoły i adres do korespondencji

   d) ogłoszenie wyników: do 11.05.2013r.

  5. Komisję konkursową powoła prezes TKP w Sejnach do 10.03.2013r.

  6. Nagrody:

   a) komisja przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy za miejsca I-III w dwóch kategoriach:

   - młodzieży szkół podstawowych

   - młodzieży szkół ponadpodstawowych

   b) komisja może wyróżnić dodatkowo inne wartościowe prace

  7. Najlepsze prace zaprezentowane będą w Ośrodku Kultury w Sejnach oraz podczas uroczystości Jubileuszu 140-lecia Koła Pszczelarzy w dniu 16.06.2013r w auli LO w Sejnach.

  8. O wynikach konkursu, terminie i miejscu odebrania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Wyniki również będą zamieszczone na stronie internetowej TKP w Sejnach i podane w lokalnej prasie.

  9. Komisja nie zwraca nadesłanych prac.

  10. Inne kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
Obchody Św. Amrożego 2012r.

Opublikowano: niedziela, 10, marzec 2013 Krzysztof

Msza święta pszczelarzy.
Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach zorganizowało w dniu 7.XII .2012r. uroczystości związane z dniem św. Ambrożego. Obchody Dnia Patrona pszczelarzy rozpoczęły się Mszą św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Berżnikach pod przewodnictwem księdza Władysława Napiórkowskiego. Koncelebrowana msza św. zgromadziła środowisko pszczelarskie z rodzinami i przyjaciółmi oraz sympatykami pszczelarstwa. Na prezbiterium, stanął związkowy poczet sztandarowy.

Po nabożeństwie zebrani pszczelarze skorzystali z zaproszenia księdza Władysława i na plebanii przy kominku i herbacie dzielili się najnowszymi wiadomościami i doświadczeniami  z dziedziny pszczelarstwa.   Zgodnie z decyzją pszczelarzy msze w dniu św. Ambrożego będą odprawiane co roku w parafiach w których mieszkają pszczelarze naszego Koła tj. Sejny, Berżniki, Giby, Krasnopol.

 

 

Msza Święta w Berżnikach.

Opublikowano: wtorek, 04, grudzień 2012 Krzysztof

Zaproszenie na Mszę Świętą.

 

Zarząd Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach serdecznie zaprasza wszystkich pszczelarzy wraz z rodzinami do wspólnej modlitwy we Mszy Świętej w dniu Świętego Ambrożego 7 grudnia 2012r.o godz. 18.00,  która odbędzie się w Kościele Wniebowzięcia NMP w Berżnikach. Jednocześnie Zarząd informuje iż co roku Msze Święte w dniu Świętego Ambrożego będą odprawiane w parafiach w których mieszkają pszczelarze z naszego Koła.


Dożynki Powiatowe 2012r.

Opublikowano: wtorek, 04, grudzień 2012 Krzysztof

IV Dożynki Powiatowe. Sejny 2012.

Coroczne święto rolnicze czyli IV Dożynki Powiatowe odbyły się w niedzielę w Sejnach  z udziałam pszczlarzy z naszego Koła Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną w Bazylice pw. NMP w Sejnach za zebrane plony dziękowali również pszczelarze ofiarowując podczas maszy dary pracy pszczół.

Po Mszy Św. rozpoczęła się oficjalna część uroczystości na placu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Dożynki zawsze były i są okazją do podsumowania tego, co wydarzyło się w rolnictwie w danym roku. Prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach Krzysztof Przeborowski oficjalnie ogłosił wyniki konkursu pszczelarskiego oraz wręczył nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Podczas dożynek można było zapoznać się na stoisku z produktami pszczelimi z naszego regionu.

Podsumowanie Sezonu Pszczelarskiego 2012r.

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2012 Krzysztof

Podsumowanie sezonu i ogłoszenie wyników konkursu pszczelarskiego.

Dnia 26.08.2012r. w pasiece Pana D.Bednarka odbyło spotkanie pszczelarzy z naszego koła. Na początku sopotkania Prezes Koła przedstawił bierzące sprawy Koła, następnie przewodniczący komisji konkursowej D.Bednarek  przedstawił wyniki konkursu na najlepiej zorganizowaną pasiekę p.t "Miód z Sejneńszczyzny. Tradycja, Sztuka,Technika".

Pierwsze miejsce zajęła; pasieka Tadeusza Leszczyńskiego, drugie miejsce ; pasieka Alicji Stylińskiej, trzecie miejsce; pasieka Józefa Władysława Korzenieckiego.

W dalszej części spotkania w miłej atmosferze gospodarz zaprezentował pszczelarzom prosty sposób na wyrób miodu pitnego według starej receptury. Rozmowom i dyskusjom na temat minionego sezonu nie było końca.Promocja Miodu

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2012

Promocja Miodu Wielokwiatowego z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny w Warszawie

 

W dniu 24.06.2012r. pszczelarze z naszego Koła wzieli udział w festynie p.t "Światowe Dni Ziemi 2012" na Polach Mokotowskich w Warszawie.

    W ekspozycjach plenerowych można było obejrzeć i posmakować miodów z Certyfikatem Unijnym oraz zobaczyć pieczenie chleba, tłoczenie soków owocowych, odwirowywanie miodu, wyrabianie sera i masła, wytłaczanie oleju i wyrabianie tradycyjnych wędlin.
Organizatorzy zaprosili na imprezę plenerową mieszkańców Warszawy zainteresowanych tym co się dzieje w polskich lasach, parkach narodowych, czym są produkty lokalne , regionalne oraz produkty z Unijnymi certyfikatami.
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ponieważ można było spróbować miodu Wielokwiatowego z Sejneńszczyzny oraz dowiedzieć się wszystkiego na temat naszego miodu.
Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Wójta Gminy Sejny.Pierwsza Majówka Pszczelarska 2012r

Opublikowano: poniedziałek, 21, maj 2012 Krzysztof

   Rozpoczęcie Sezonu Pszczelarskiego 2012r.


   Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 2012r. odbyło się w pasiece u Państwa Stylińskich. Na początku spotkania prezes koła Krzysztof Przeborowski  omówił bierzące sprawy koła dotyczące m.in. druku i dostęponości etykiet, certyfikacji "Miodu z Sejneńszczyzny", refundowanego sprzętu pszczelarskiego, zamówień matek pszczelich i leków. Następnie kolega Daniel Bednarek przedstawił temat podawania matek pszczelich i przeprowadził warsztaty z wytwarzania sztucznych mateczników z wosku pszczelego.

 

 

 

 

 

Konkurs Pszczelarski

Opublikowano: poniedziałek, 21, maj 2012 Krzysztof

 

 

     Stało się już tradycją w naszym kole organizowanie konkursu pszczelarskiego. W tym roku tematem przewodnim jest "Miód z Sejneńszczyzny. Tradycja. Sztuka. Technika". Zapraszamy pszczelarzy do wzięcia udziału, atrakcyjne nagrody czekają.


Spotkanie Pszczelarzy z Polski i Litwy

Opublikowano: poniedziałek, 21, maj 2012 Krzysztof

 

FOTOREPORTAŻ Z PRZYGRANICZNEGO  SPOTKANIA PSZCZELARZY Z POLSKI I LITWY W SEJNACH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory Nowego Zarządu TKP Sejny.

Opublikowano: poniedziałek, 27, luty 2012 Krzysztof

 Nowe Władze Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach.W dniu 19.02.2012 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym pszczelarze z naszego Koła wybrali nowy Zarząd Koła.

 

 

 

1. Prezes Zarządu TKP w Sejnach:

a) Krzysztof Przeborowski - kontakt tel. 503 668 864

 

2. Zarząd Koła TKP w Sejnach:

a) Ryszard Jaroszewicz - wiceprezes

b) Wiesława Maksimowicz - sekretarz,

c) Marian Krutul - skarbnik,

d) Marek Jasiński- członek,

e) Daniel Bednarek - członek,

f) Anna Czarkowska - członek,


3.  Skład Komisji Rewizyjnej  TKP w Sejnach:

a) Ryszard Melon - przewodniczący

b) Bogumiła Pankiewicz - członek,

c) Adam Baranowski - członek,


4. Skład Sądu Koleżeńskiego TKP w Sejnach:

a) Jerzy Sikorski - przewodniczący,

b) Marian Namiotko - członek,

c) Jan Tomkiewicz - członek,


5. Delegaci Zjazdu Regionalnego TKP w Sejnach:

a) Łukasz Sowulewski,

b) Ryszard Jaroszewicz,

c) Krzysztof Przeborowski,

d) Ryszard Melon,

e) Marian Krutul.

 

Miód Sejneńszczyzny

Opublikowano: wtorek, 14, luty 2012 Łukasz Sowulewski

Miód Sejneńszczyzny.

Czytaj więcej: Miód Sejneńszczyzny

PRZYGRANICZNE SPOTKANIE POLSKICH I LITEWSKICH PSZCZELARZY W SEJNACH

Opublikowano: poniedziałek, 06, luty 2012 Krzysztof

POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI W WARSZAWIE

TERENOWE KOŁO PSZCZELARZY W SEJNACH

  

   Uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w PRZYGRANICZNYM SPOTKANIU POLSKICH I LITEWSKICH PSZCZELARZY,

które odbędzie się dnia 19.02.2012 r. o godz. 1100 w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach przy ul. Konarskiego 23.

 

 

P r o g r a m:
 

1. Aktualna sytuacja w Polskim i Europejskim pszczelarstwie - Tadeusz Sabat,
   Prezydent Federacji Europejskich Związków Pszczelarskich "Apislavia" i Polskiego Związku Pszczelarskiego.
 

2. Pszelarstwo na Litwie na przykładzie rejonu Wileńskiego - Marian Rynkiewicz, prezes Koła Pszczelarzy rejonu Wileńskiego i rejonu Łoździeje - Juozas Petrauskas, prezes Koła Pszczelarzy rejonu Łoździeje.
 

3. Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny jako produkt gwarantowany europejskim certyfikatem jakości - Józef Łukasz Sowulewski, członek Zarządu RZP w Suwałkach i TKP w Sejnach.                                                                        


Po spotkaniu Zarząd Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.


Miód z Sejneńszczyzny z certyfikatem Unii Europejskiej.

Opublikowano: wtorek, 31, styczeń 2012 Krzysztof

 

Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny z certyfikatem.

  

   Zarząd Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach informuje, że w dniu 30.01.2012r. po wieloletnich staraniach miód pochodzący z terenów Sejneńszczyzny i z rejonu Łoździeje na Litwie został wpisany przez Unię Europejską na listę produktów o Chronionej Nazwie Pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Jest to pierwszy wspólny produkt w UE wpisany na listę pochodzący z dwóch krajów. Wniosek do Komisji Europejskiej w 2008 r. został złożony przez Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Łoździejach.
Jest to już 34 produkt polski zarejestrowany w systemie unijnym i 5 miód zarejestrowany z Polski.

Wigilia Pszczelarzy T.K.P

Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2011 Krzysztof

Spotkanie Wigilijne

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu w Terenowym Kole Pszczelarzy w Sejnach. Uroczystość odbyła się 16 grudnia w Internacie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Sejnach dzięki uprzejmości dyrektorowi H.Wydrze. W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził Prezes koła który przywitał wszystkich zgromadzonych w tym gości. W uroczystości brał udział Starosta  Sejneński R. Grzybowski który życzył wszystkim pszczelarzom oraz ich rodzinom zdrowych i radosnych świąt.

Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy  wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Dalsza część spotkania miała charakter biesiadny śpiewano kolędy i pastorałki a pszczelarzom przygrywał zaprzyjaźniony akordeonista.
Wszystkim towarzyszyły życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście, pomyślność i zgodę.

 

 

 

 

imgp0558imgp0559imgp0562

Msza święta pszczelarzy

Opublikowano: środa, 21, grudzień 2011 Krzysztof

Msza święta pszczelarzy      W środę 7 grudnia w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach pszczelarze wraz z pocztem sztandarowym czcili swego patrona św. Ambrożego. Podczas Mszy św. o godz. 1730 w świątyni zebrali się pszczelarze zrzeszeni w Terenowym Kole Pszczelarzy w Sejnach oraz ich rodziny. Miłośnicy pszczół wzięli czynny udział w oprawie mszy św. Na ręce księdza wręczono dary pracy pszczelej. Ksiądz podczas kazania skupił się w dużej mierze na postaci św. Ambrożego. Po zakończonej liturgii pszczelarze przeszli do kaplicy bocznej bazyliki aby pomodlić się za dusze zmarłych pszczelarzy przy figurze Matki Boskiej Sejneńskiej.

       Znana jest legenda, że po narodzinach Ambrożego, w jego kołysce osiadł rój pszczół (według innej, rój usiadł na ustach dziecka). Przerażone piastunki usiłowały rój odpędzić, na co nie zgodził się ojciec Ambrożego. Miał nawet powiedzieć: „Jeśli niemowlę żyć będzie, będzie kimś wielkim”. Na szczęście młody Ambroży przeżył. Dzięki legendzie oraz propagowaniu w swych przemówieniach przykładów pochodzących z życia rodziny pszczelej, Ambroży został patronem pszczelarzy.
Dzień Niepodległości

Opublikowano: sobota, 19, listopad 2011 Krzysztof

Dzień Niepodległości 11.11.2011r.

  W tym roku obchodziliśmy 93 rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas oficjalnych uroczystości  w Sejnach tak jak co roku pszczelarze z naszego Koła wystawili poczet sztandarowy w składzie:

- sztandarowy Jerzy Sikorski,

- przyboczna Anna Czarkowska,

- przyboczna Bogusława Pankiewicz.

Wiązankę kwiatów złożyli Prezes Koła Adam Baranowski wraz z Stanisławem Depkunem i Tedeuszem Jurgielanisem.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III LUBELSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2011 Krzysztof

III Lubelska Konferencja Pszczelarska
Pszczela Wola 3 – 5 luty 2012

 

     Informujemy, że w dniach od 3 do 5 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli odbędzie się III Lubelska Konferencja Pszczelarska.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji informujemy o możliwości zarezerwowania miejsc noclegowych i wyżywienia na czas trwania konferencji. 
Koszt wyżywienia i zakwaterowania uczestników konferencji w przypadku wykupienia całościowego pakietu [ 2 noclegi oraz wyżywienie od obiadu w piątek 3 lutego do obiadu w niedzielę 5 lutego ] wynosi łącznie 160 zł. (sto sześćdziesiąt złotych). W przypadku zamówień pojedynczych posiłków i noclegów obowiązują poniższe ceny: nocleg – 30 zł, śniadanie – 15 zł, obiad 30 zł, kolacja – 15 zł.
 
Program Konferencji:

PIĄTEK- 3 luty 2012
10.00- 10.30- UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
- Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli- mgr inż. Mirosława Worobika.
- Wystąpienie Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego- dr inż. Tadeusza Solarskiego
- Wystąpienie Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego- mgr inż. Zbigniewa Pęcaka
- 10.30- 11.00- Mirosław Worobik- Pszczela Wola jako jedyna szkoła pszczelarska w Polsce.
- 11.00- 11.30- Małgorzata Lewandowska- Pszczelarska oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży realizowana przez pasiekę w Grabanowie LODR w Końskowoli w 2011 r.

11.30- 11.50- PRZERWA KAWOWA

- 11.50- 12.00- Dariusz Jasiocha- Motywy pszczelarskie w malarstwie i sztuce.
- 12.00- 12.45- Jerzy Paleolog- Hodowla i selekcja pszczoły miodnej.
- 12.45- 13.30- Wasilij Gajdar- Moje metody pracy hodowlanej przy selekcji pszczoły karpackiej.
13.30- 14.30- OBIAD
- 14.30- 15.15- Ryszard Olejniczak- Moje doświadczenia z pszczołami różnych ras.
- 15.15- 16.00- Leszek Stępień- Hodowla matek pszczelich i produkcja odkładów zintegrowana z gospodarką w ulach Langstrotha ¾.
16.00- 16.20- PRZERWA KAWOWA
- 16.20- 16.30- Wojciech Kostecki- Święty Ambroży w ikonografii plastycznej.
- 16.30- 17.15- Maria Gembala- Matki pszczele- wychów, unasienianie, poddawanie
- 17.15- 18.00- Benedykt Polaczek- Hodowla pszczół oraz wychów matek w Niemczech.

18.00- 19.00- KOLACJA
- 19.00- 19.45- Michał Lewandowski- Pszczoła rasy Buckfast w moje pasiece.
- 19.45- 20.15- Krzysztof Kasztelewicz- Moja wielka przygoda z pszczołami w Australii.
- 20.15- 20.30- Zbigniew Ostrzyżek- Kazimierz Lewicki- wybitny pszczelarz, konstruktor, podróżnik, nauczyciel.
- 20.30- 22.00- DYSKUSYJNE FORUM PSZCZELARSKIE- HODOWLA PSZCZÓŁ + RASY PSZCZÓŁ + MATKI PSZCZELE

SOBOTA- 4 luty 2012
8.00- 9.00- ŚNIADANIE
- 9.00- 9.45- Marek Chmielewski- Europejski system "Lepiej zapobiegać niż leczyć" w ochronie i utrzymaniu zdrowia pszczół w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- 9.45- 10.30- Benedykt Polaczek- Problem ginięcia pszczół.
10.30- 11.00- PRZERWA KAWOWA
- 11.00- 12.20- Paweł Chorbiński- Najbardziej aktualne problemy związane ze zdrowiem pszczół- nosemoza i zgnilce.
- 12.20- 12.30- Sebastian Podstawka- "Preparaty ApiFarma i ApiBioFarma w pielęgnacji pszczół".
12.30- 13.30- OBIAD
- 13.30- 14.45- Zbigniew Kołtowski- Główne rośliny pożytkowe i czynniki mające wpływ na wykorzystanie tych pożytków.
-14.45- 15.30- Mieczysław Biliński- Chów trzmieli w Polsce.
15.30- 15.50- PRZERWA KAWOWA
- 15.50- 16.00- Józef Jasina- Elektroniczna waga pasieczna.
- 16.00- 16.45- Zbigniew Lipiński- Jak prawidłowo przygotować pszczoły do zimy?
- 16.45- 17.30- Krzysztof Olszewski- Moja gospodarka pasieczna - pszczoła, ul, pożytek , pedantyzm i kompromisy.
17.30- 18.30- KOLACJA
- 18.30- 19.15- Marek Podlewski- Mleczko pszczele- metody produkcji i przechowywania.
- 19.15- 19.30- Zbigniew Jankiewicz- Pomysły racjonalizatorskie w mojej pasiece.
- 19.30- 20.00- Henryk Skowron- Ul w nowoczesnej gospodarce pasiecznej.
- 20.00- 20.30- Tadeusz Główka- Jak zbudować dobry i tani ul?
- 20.30- 22.00- DYSKUSYJNE FORUM PSZCZELARSKIE- CHOROBY PSZCZÓŁ + TECHNOLOGIE PASIECZNE

NIEDZIELA- 5 luty 2012
8.00- 9.00- ŚNIADANIE
- 9.00- 9.45- Aneta Sulborska- Co pszczelarz o botanice pszczelarskiej wiedzieć powinien?
- 9.45- 10.30- Jerzy Wilde- Najciekawsze doniesienia na Światowym Kongresie Pszczelarskim „Apimondia” w Buenos Aires.
10.30- 10.50- PRZERWA KAWOWA
- 10.50- 11.00- Zbigniew Kiernicki- Problemy związane z transportem pszczół
-11.00- 11.45- Janusz Bratkowski- Analiza wpływów i wydatków w sezonie na podstawie własnego gospodarstwa pasiecznego.
- 11.45- 12.00- Cezary Kruk- Hodowla i selekcja pszczół w Polsce.
- 12.00- 12.15- Cezary Kruk- Budowa pozytywnego wizerunku pszczelarstwa w społeczeństwie.
- 12.15- 12.30- Cezary Kruk- Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w służbie pszczelarstwu.
12.30- 13.00- UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
13.00- 14.00- OBIAD

 Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie sie do Prezesa Koła Adama Baranowskiego.

Piknik w Pasiece.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Tradycyjnie już spotkanie w pięknie zagospodarowanej pasiece Państwa Stylinskich odbyło się 24 września.
Ilekroć odwiedzam gospodarstwo położone nad Jeziorem Hołny, zawsze jestem pod wrażeniem panującego tam wzorowego porządku. Każdy kto zajmował się choćby małym ogrodem wie ile pracy i dyscypliny to wymaga.
Przejdźmy teraz do meritum, spotkanie rozpoczął Prezes Koła informując o udanych i nieudanych przedsięwzięciach z ostatniego czasu, a także przekazał oczekiwaną wiadomość o zatwierdzeniu naszego Regionalnego Miodu jako produktu z Chronioną Nazwą Pochodzenia EU. Na koniec swego wystąpienia Pan Prezes zadał retorycznie pytanie czy ktoś ma jakieś pytanie?
Jeden z pszczelarzy zadał aż 3 pytania, jedno skierowane do Prezesa drugie Zarządu a trzecie do wszystkich zgromadzonych.

1)
Czy skład delegatów na Zjazd do Regionalnego Związku Pszczelarzy w Suwałkach (statutowo powinno być ich siedmioro) jest kompletny i czy delegaci pamiętają o właściwym reprezentowaniu interesów naszego koła. Według zadającego pytanie delegaci z różnych powodów nie pełnią swoich funkcji, co przekłada się na problemy w realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa który jest dla wielu pszczelarzy podstawowym czynnikiem skłaniającym do pozostawania w organizacjach pszczelarskich.

2)
Czy Zarząd interesuje się jak funkcjonują inne koła i organizacje z branży pszczelarskiej ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości spotkań i komunikacji między Zarządem a członkami koła.

3)
Czy wobec zaniku korzyści jakie powinny płynąć z przynależność do PZP i od RZP w Suwałkach z siedzibą w Olecku nie warto pomyśleć o założeniu stowarzyszenia które samo mogłoby się ubiegać o środki z K.P.W.P i 100% naszych składek zostałoby w kole a nie tak jak to jest teraz 60% jest odprowadzania do wspólnego kotła PZP do którego my nigdy się nie dopchamy.

Pytania wywołały ożywioną dyskusję, ale bez ekscytacji i niepotrzebnych emocji, co świadczy o rosnącej świadomości, świadomości tego że nawet jeżeli bardzo się różnimy w poglądach, to nie musimy od razu "iść na noże".
Następnie Kolega Krzysztof Przeborowski zdał relacje z XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bałtowie w dniach 16- 18 września w których czynnie uczestniczył.
Nasi pszczelarze mogli się dowiedzieć o najnowszych rozwiązaniach technicznych zastosowanych sprzęcie pszczelarskim.
Wysłuchaliśmy również obszernej relacji z szkolenia które prowadziła
Pani Maria Gembala znany hodowca matek pszczelich.
Uczestnicy spotkania wyrażali duże zainteresowanie relacją i zadawali mnóstwo pytań, widać że głód wiedzy jest duży a szkoleń w naszym kole jak na lekarstwo.
Kiedy zapłonęło ognisko i zaskwierczały kiełbaski mogliśmy przejść do podstawowej części spotkania. Niech żałują nieobecni było bardzo miło jak zawsze u Państwa Stylińskich.

Dziękujemy za gościnę.

Tekst & foto : Daniel Bednarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dożynki"

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

III Powiatowe Dożynki w Sejnach odbyły się 11 września 2011 na terenie Zespołu Szkół Rolniczych.
Dwaj pszczelarze z naszego koła prezentowali na jednym ze stanowisk produkty pszczele, sprzęt do prac pszczelarskich, fotografie pszczół w trakcie pracy a także obraz namalowany w technice olejnej przedstawiający pszczołę spijającą nektar z kwiatów ogórecznika.
Nasi koledzy-reprezentanci Krzysztof Przeborowski i Daniel Bednarek propagowali Miód Wielokwiatowy z Sejneńszczyzny, poprzez rozdawanie ulotek i rzetelną informację o produktach pszczelich. Z rozmów które dobyli z konsumentami miodu, jasno wynika że potrzebna jest duża akcja promocyjno-edukacyjna, która uświadomi przyszłym klientom wyjątkowość naszego produktu regionalnego.
Podczas oficjalnej części wręczono nagrody w Konkursie Pasiek.

"Lekcja z Pszczelarzem"

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Dnia 16 czerwca do Szkoły Podstawowej w Krasnowie zawitał niecodzienny gość.
Został zaproszony, aby poprowadzić specjalną lekcję przyrody o życiu pszczół.
Dzieci z klas 1-6 wysłuchały opowieści o korzyściach jakie ma człowiek z tych małych stworzeń i jak ważną częścią ekosystemu są pszczoły.
Dla lepszego zrozumienia tematu, pszczelarz zaprezentował kompletny ul z ramkami, plastrami, matecznikami, ramką hodowlaną, kratą odgrodową oraz drobny sprzęt pszczelarski.
Ważnym elementem lekcji był pokaz slajdów ukazujących szczegóły biologi pszczoły miodnej. Miejmy nadzieję, że drobinka wiedzy pszczelarskiej jaką przekazał kolega Daniel Bednarek uczniom ze szkoły w Krasnowie wyda owoc w postaci pozytywnego nastawienia do owadów zapylających.
Na koniec kolega Daniel dostał miłe podziękowania i piękny bukiet róż.

Za co jeszcze raz serdecznie dziękuje :)

 

 

 

 

 

 

Ks. dr Henryk Ostach

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Dnia 1 maja 2011r. w wieku 86 lat zmarł
Honorowy Prezydent Apislavii
Honorowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego
Ks. dr Henryk Ostach
Funkcję Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego pełnił od 1981 roku do 1993 roku te 12 lat pracy to okres wspaniały dla polskiego pszczelarstwa.
Organizator Światowego Kongresu Apimondii w 1987 roku w Warszawie.
Budowniczy Domu Pszczelarza w Kamiannej.
Z potrzeby serca zapoczątkował organizowanie Ogólnopolskich Dni Pszczelarzy oraz pielgrzymkę pszczelarzy na Jasną Górę w dniu patrona św. Ambrożego w dniu 7 grudnia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 6 maja (piątek) w Kamiannej gm. Łabowa woj. małopolskie o godzinie 13.00
Księdza doktora Henryka Ostacha, żegnać będą nie tylko pszczelarze z kraju ale i z zagranicy. Nie zabraknie również druhów strażaków ani mieszkańców ukochanej przez Niego Kamiannej z którymi przez lata budował duchowy wspólny dom. Pożegnamy w bólu i smutku Wielkiego Patriotę Człowieka o otwartym sercu dla wszystkich z nadzieją na spotkanie w pasiece Pana Najwyższego.

 

"KOŁO MŁODYCH PSZCZELARZY."

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak ważne jest przekazywanie wiedzy pszczelarskiej i uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu pszczół zarówno w środowisku jak i w gospodarce, a z tym jak wiemy nie jest najlepiej. Naszemu Kołu Pszczelarzy zależy aby akcja edukacyjna docierała do młodzieży. Wychodząc na przeciw tym potrzebą, członek naszego koła Daniel Bednarek wygłosił prelekcję
" Jak pszczoły robią miód?" a słuchaczami była młodzież skupiona W Kole Młodych pszczelarzy, które funkcjonuje w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Młodzi przyszli pszczelarze obejrzeli prezentację z fotografiami wykonanymi przez Pana Daniela które były ilustracją opowieści o tajnikach pszczelarzenia. Po prelekcji był czas na rozmowę, w trakcie której wychowawca, opiekun Koła Młodego Pszczelarza Pani Beata Kuczyńska wystąpiła z propozycja zacieśnienia współpracy.

 

 

 

 

 

SKLEP PSZCZELARSKI W SEJNACH!!!

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Pewnie to już wszystkim w Powiecie Sejneńskim wiadomo, że dzięki aktywności gospodarczej jednego z naszych kolegów, mamy Sklep Pszczelarski w samych Sejnach.
Nie trzeba już jeździć nie wiadomo gdzie lub zamawiać w internecie sprzętu pszczelarskiego.
Czasem wystarczy że przepali się podkurzacz i robi się problem, bo trzeba gdzieś daleko jechać lub czekać tygodniami ponieważ w sezonie pszczelarskie sklepy wysyłkowe nie są w stanie sprostać zamówieniom. .
Oferta jest bardzo bogata a dodatkowo jeżeli czegoś nie ma, to jest możliwość zamówienia danego towaru. Mam nadzieję, że w ofercie nie zabraknie węzy i taniej, bo sprowadzonej w hurtowej ilości, paszy dla pszczół.
Życzę powodzenia w tej biznesowej inicjatywie.
Jest to duże ułatwienie w dostępie do sprzętu i daje możliwość bezpośredniego zapoznania się z nowinkami technicznymi. Co powinno przyczynić się do unowocześnienia naszych pasiek.

Tekst: D.B..

"SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA"

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

27 lutego przy kawie, herbacie i pączkach, w jednej z klas sejneńskiego Gimnazjum licznie zgromadzeni pszczelarze z Koła w Sejnach wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu na 2011 rok.
Szczegółowe sprawozdanie, napisane przyjemnym dla ucha językiem, odczytał prezes koła Adam Baranowski.

Członkowie koła dowiedzieli się o tym, ile wysiłku wkłada zarząd i osoby współpracujące w działalność koła, a w szczególności w obsługę Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, promocję naszego miodu, organizację wycieczek, konkursów i spotkań pszczelarskich. O promocji miodu, a było ich kilka (co prawa jeden prestiżowy wyjazd do Warszawy nie wypalił z powodu braku miodu - zwyczajnie nie było co promować). Dowiedzieliśmy się kto został laureatem tegorocznej edycji Konkursu Pasiek i jaką otrzymał nagrodę. Jako ciekawostkę podam, że jedna z nagród wynosiła 50 zł. Następnie skarbnik koła Pan Ryszard Melon w prosty i przejrzysty sposób przedstawił, jak się kształtują finanse naszego koła.

Jak wynikało z raportu większą część niedużych środków, została wydana na działalność związaną z promocją miodu, takich jak - druk ulotek, dojazdy na promocję itp. Przypominam, że nasze składki są w 60% odprowadzane do Regionalnego Związku Pszczelarzy w Suwałkach, w tym kontekście niepokoi fakt, że Zarząd główny PZP( ten ogólnopolski ) nie przedstawił finansowego sprawozdania na rok 2010. Zwykły pszelarz nie dowie się na co poszło 60% naszych składek.

Prowadzono wpłaty na matki, pakiety, leki oraz ubezpieczenie OC pasiek. Z powodu natłoku informacji i trudnego charakteru jednego z naszych członków (osoba ta zresztą została przywołana do opamiętania się przez nestora naszej organizacji dr Franciszka Surela) było mało czasu, żeby dokładnie omówić to co oferuje Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. Przykładowo mniej doświadczeni pszczelarze wybierali rasy i linie matek na chybił trafił. A młodsi stażem pasiecznicy mogli się nieco zagubić, kiedy wieloletni praktyk w walce z Varrozą - pan Poźniak wspomniał, kiedy, ile razy i w jakich odstępach czasu, używać Apiwarolu. Takie tematy wymagają dokładnego, spokojnego omówienia. Osoby, które chcą zasięgnąć informacji będą mile widziane na comiesięcznych spotkaniach w Restauracji Skarpa.

Należy pochwalić pszczelarzy - uczestników październikowego spotkania u Pani Stylinskiej,
dzięki ich ciepłym sercom przekazano 500 zł na rzecz pszczelarzy dotkniętych powodzią.

Pod koniec zebrania wystąpił gość z terenowego Koła Pszczelarzy w Suwałkach przyjechał z propozycją zacieśnienia współpracy oraz poinformował o szkoleniu refundowanym z zakresu podstawowej wiedzy pszczelarskiej oraz zaprosił do Suwałk na kurs. Kurs odbędzie się w dniach 5-6 marca w Suwałkach w Domu Nauczyciela + zajęcia praktyczne w pasiece wiosną.
Pszczelarze zainteresowani uzyskaniem certyfikatu z tego szkolenie muszą wpisać się na listę uczestnictwa i wnieść stosowna opłatę (później refundowaną).

Tekst i foto Daniel Bednarek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ZEBRANIE 27 LUTEGO 2011."

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Uwaga. Członkowie Koła Pszczelarzy w Sejnach!!!.

Dnia 27 lutego 2011 o godzinie 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczew w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach przy ul. Łąkowej 1.

Przed zebraniem godzinie 10:00 będzie można zakupić węzę z wymianą na wosk, oraz sprzedać pierzgę i wosk.

Przypominamy że co miesiąc odbywają się spotkania pszczelarskie.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00. W restauracji SKARPA.
Dwa z takich spotkań się już odbyły, przyczyniając się do integracji naszego pszczelarskiego środowiska.

Na spotkaniu lutowym, można było obejrzeć film, przedstawiający problematykę rójki.
Wydawało by się że tak dobrze znany pasiecznikom temat a jednak wykazał dużą rozbieżność w praktycznym podejściu do tego zjawiska.

W imieniu miłośników pszczelarstwa Daniel Bednarek.

"Spotkania"

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Kochani Pszczelarze.

Z radością informuję, że nowym rokiem powracamy do tradycji comiesięcznych spotkań pszczelarzy..

Spotkania odbywać się będą

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w

Restauracji Skarpa o godzinie 17:00.

Pszczelarze obudźcie się ze snu zimowego i ruszajcie gromadnie, przed zbliżającym się sezonem warto wymienić się informacjami...
Emocje podczas burzliwych dyskusji gwarantowane.

W imieniu miłośników pszczelarstwa Daniel Bednarek.

"Bliżej praktyki i Europy"

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Wstęp.

Koledzy Pszczelarze.

Ponieważ nie każdy ma czas i siły aby wybrać się w daleką podróż po wiedzę pszczelarską, więc zamieszczam w tym miejscu, relację ze szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka, sadzę, że znajdą koledzy wiele ciekawych informacji.

Szkolenie pod nazwą "Bliżej praktyki i Europy" dobyło się w Puławach 5-7 listopada 2010.
W szkoleniu mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Dzień pierwszy.

Nie zdążyłem jeszcze zdjąć palta, a już na sali w oczekiwaniu na wykład, znawca i producent roślin miododajnych Pan Wojciech Morawski, odpowiadał na pytania pszczelarzy.

Jako że sam kolekcjonuje rośliny pszczelarskie, to zawsze z uwagą słucham praktycznych porad Ogrodnika Morawskiego.

Następnie dr wet. Artur Arszułowicz przedstawił temat:
"Skuteczne zwalczanie chorób czerwiu u pszczoły miodnej przed wejściem do UE i obecnie"

Wykład dotyczył głównie zwalczania zgnilca Amerykańskiego( Paenibacillus larvae)- streszczenie w punktach;

 • Zgnilec złośliwy w formie uśpionej występuje w większości polskich pasiek
 • Brak zarejestrowanych leków na tą jednostkę chorobową.
 • Jednak powołując się na prawo farmaceutyczne możemy stosować zamienniki kiedy brak jest leków (patrz punkt 2).
 • Praktycznie nie funkcjonuje system odszkodowań, w przypadku wydania decyzji o likwidacji pasieki przez Lekarza Weterynarii.
 • Pomimo możliwości leczenia farmakologicznego jest ono praktycznie bezcelowe, ponieważ tak zwany MRL (poziom pozostałości leków) dla antybiotyków i sulfonamidów wynosi w naszym kraju 0 słownie: zero... a wspomniane leki maja długi okres karencji.
 • Biorąc pod uwagę polską rzeczywistość, należy zwrócić szczególną uwagę, na profilaktykę i zapobieganie (choćby częsta wymiana plastrów).
 • Istotnym elementem profilaktyki, powinno być badanie miodu na obecność zgnilca. (koszt badania 57zł).

Niestety, jak z troską skonstatował wykładowca, takie badania nie są objęte refundacją.

Dzień drugi.

Skoro świt, biorąc pod uwagę o której kursanci udali się na spoczynek, gość z Niemiec -Johann van den Bongard, właściciel 500-pniowej pasieki, hodowca pszczoły Buckfast, rozpoczął opowieść o swojej gospodarce pasiecznej w ulu Dadant (jednościenny, bezwręgowy z osiatkowaną dennicą).

Opowieść i prezentacja ula, który każdy mógł obejrzeć była bardzo szczegółowa... a w czym tkwi diabeł? Pytania z sali kierowały uwagę na specyfikę naszego klimatu i przyzwyczajeń polskich pszczelarzy. Ul dadant, z którym pracuje Bongard, przechodził wiele modyfikacji, które pochłonęły dużo czasu i środków finansowych, ale w efekcie powstał ul dostosowany dokładnie do jego potrzeb.

Koniecznie muszę tu wspomnieć o osiatkowanej dennicy, w której, cały spód jest otwarty przez 10 miesięcy w roku, tylko na wiosnę stosowana jest wkładka przesłaniająca dno ula. Nie sposób opisać wszystkie wątki poruszane w niekończącej się opowieści. Dyskusja i opowieść nie miałaby końca, ale przyszła pora obiadu no i trzeba było dać odpocząć prelegentowi i wspaniałej tłumaczce Pani Edycie Tanskiej.

Posileni i nieco odprężeni mogliśmy śmiało chłonąć wiedzę z następnego wykładu Petera Vanhoofa, który przedstawił nam:

"Wymierny wpływ środowiska na pszczoły"

Były to teoretycznie podstawy do badań, jakie prowadzi za pomocą aparatury analizującej właściwość fizyko - chemiczne różnych substancji spożywczych. Takich jak woda, miód, pyłek , wosk, pieżga, i wiele innych. Upraszczając- aparatura dokonuje pomiarów takich jak opór elektryczny, napięcie elektrostatyczne, kwasowość (Ph), dane są następnie w programie komputerowym zestawiane i przekładane na łatwą do interpretacji formę graficzną, w której widać jak na dłoni, czy dany produkt jest zdrowy, na przykład usuwa wolne rodniki z organizmu lub czy jest niezdrowy, bo jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.

Interesujące były wyniki badań jakości węzy. Temat dość szeroki więc tylko zaznaczę że nieraz różne domieszki, które znajdują się w wosku mogą wywoływać efekt „rozstrzelonego czerwiu”, co pszczelarzy skłania do usunięcia matki atymczasem problem może tkwić w węzie!!!

W dalszej części teoretycznie podbudowani kursanci, badali przywiezione ze sobą próbki wody, miodu, pyłku, pokarmu zimowego, preparatów wspomagających leczenie pszczół i innych produktów spożywczych.

Dla ciekawych - Peter Vanhoof jest Belgiem mieszkającym w Polsce na Wybrzeżu i jest Prezesem tamtejszego koła pszczelarzy.

Następnie po kolei wystąpiły dwie Panie: prof. Helena Chmielewska i prof. Teresa Szczęsna z Laboratorium Badań Jakości Produktów Pszczelich, na temat projektu "Badanie miodu". Charakterystyczne cecyh polskich miodów, ujęte w systematycznej formie.
Bez pracy, którą prowadzą nasi naukowcy, nie mielibyśmy podstaw, do kwalifikacji organoleptycznej, produkowanych przez nas miodów.

Dość optymistyczne wrażenie odniosłem po wystąpieniu Pana Mieczysława Grzędy - Prezesa Zarządu i Dyrektora naczelnego BIOWET Puławy. Z ust Pana Dyrektora można było usłyszeć, że już 2012 r dobiegnie końca rejestracja leków i zostanie uruchomiona produkcja Apifosu (Bromfenwinfos) i Biowaru 500(Amitraz). Dla pszczelarzy o ekologicznych inklinacjach - dobra wiadomość - prowadzone są badania nad preparatem wspomagającym samoczyszczenie się pszczół z pasożytów!

Dzień trzeci.

Johann van den Bongard kontynuował opowieść, koncentrując się na zagadnieniach hodowli i selekcji pszczoły Buckfast.

Co ciekawe u naszych zachodnich sąsiadów, nie występuje pojęcie matka reprodukcyjna, w takim sensie jak u nas. Różnica polega na tym, że „nie można” kupić 1 "matki reprodukcyjnej" nawet pochodzącej z najlepszej hodowli - to nie będzie jeszcze matka reprodukcyjna. Trzeba mieć kilkanaście takich matek sprawdzić je w terenie i dopiero wtedy wybiera się 1-2 z których można reprodukować. Według Johana nawet jeżeli reprodukujemy dobry materiał hodowlany to zawsze 1/3 matek jest dobra, 1/3 średnia a 1/3 wręcz zła. Dla tego do reprodukcji trzeba wybierać z możliwie dużej liczby rodzin. Wszystkich pszczelarzy z pewnością zainteresuje sposób walki z Varrozą, jaki stosuje Johann.

Jest to, traktując rzecz skrótow,o radykalna odmiana walki biologicznej z pasożytem (bez użycia akarycydów). Pod ostatnim miodobraniu usuwamy z ula cały czerw (pszczeli i trutowy) - wcześniej się trutnia nie wycina. Wraz z czerwiem usuwa się 80% samic Varroa oraz inne ewentualne patogeny. W rodzinie bez czerwiu zakrytego przeprowadza się zabieg nakraplania preparatami ekologicznymi pobudzającymi instynkt samoczyszczenia z pajęczaków. Czyli w pod koniec lipca mamy pszczoły wolne do pasożytów dzięki czemu rodzina szybko dobudowuje siłę, a pszczoły z larw nie opanowanych pasożytami żyją dłużej i dobrze zimują. Dodam tylko że Pan Johann van den Bongard za 8 godzin wykładu nie pobrał wynagrodzenia.

Po przerwie wystąpił Maciej Howis, który przebywał na praktyce w Czechach i przygotował prezentację na temat tamtejszego pszczelarstwa. Do typów uli poprzez poziom importu miodu, aż po zwalczanie i monitoring Varroa Destructor. Jeszcze Peter Vanhoof podsumował wyniki badań przeprowadzonych poprzedniego dnia i pszczelarze zaczęli się rozjeżdżać po całym kraju.

Podczas szkolenia można było nabyć literaturę i prasę pszczelarską, (Pszczelarstwo , Przegląd Pszczelarski) nasiona i sadzonki roślin miododajnych.

Próbki swoich produktów rozdawała firma Kellmann. (węza, inwert)

Ciekawa oferta dotyczy węzy za 18zł/kg przy zakupie 30kg.

Zabrałem ulotki rozprowadzę na zebraniu.

Podsumowanie.

Brawa należą się organizatorom za kolejne, bardzo ciekawe szkolenie – skłaniające do rozmyślań, wielowątkowe, inspirujące, z potężną dawką informacji. Ja ciągle jestem pod wrażeniem atmosfery serdeczności jaka panuje podczas polankowych spotkań, a tak że nadzieją płynącą z faktu, że w naszym pięknym kraju są jeszcze miejsca, gdzie ludzie zwyczajnie się lubią.

Pozdrawiam Pszczelarską Brać Daniel Bednarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich na granicy Polsko-Litewskiej...

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Blisko dawnego przejścia granicznego w Ogrodnikach mieści się gospodarstwo pasieczne Państwa Stylińskich, tam nie pierwszy już raz spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem gospodarzy.

Tym razem mieliśmy okazję spotkać kolegów z Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy, którzy odbywali wycieczkę do Wilna i zatrzymali się na 1 dzień na ziemi Sejneńskiej. Spotkanie wokół ogniska miało swoją część oficjalną, podczas której kolega Franciszek Januszko zaprezentował osiągnięcia naszej organizacji pszczelarskiej i przedstawił obecnych kolegów z naszego koła, podziękował też gospodarzom za gościnę.

Następnie przemawiał prezes koła z Oleśnicy Pan Czesław Trzciański, który w szczegółach omówił blaski i cienie związane z posiadaniem certyfikatu na Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich - „Chronionego Oznaczenia Geograficznego”.

Jako plusy wymienił możliwość sprzedaży produktu na terenie całej Unii oraz to, że producenci są chętnie zapraszani na imprezy promujące żywność tradycyjną, gdzie można uzyskać wyższe ceny miodu. Jako minus - trudności w uzyskaniu certyfikatu przez poszczególnych pszczelarzy, między innymi wysoka cena kontroli i stosunkowo rygorystyczny sposób jej przeprowadzania.

Następnie zostaliśmy obdarowani książkami „Dzieje Pszczelarstwa na Ziemi Oleśnickiej” autorstwa Stanisława Śmitkowskiego, sekretarza PZP w Oleśnicy. Przekazano też na spróbowanie miód z wrzosowy z certyfikatem - ( etykieta numerowana ! )... a Państwo Stylińscy otrzymali na pamiątkę grafikę z panoramą Oleśnicy.

Ponieważ pogoda dopisała, mogliśmy cieszyć się wspólnym przebywaniem, wymianą doświadczeń i informacji.

Bardzo ciekawe rzeczy usłyszeliśmy o tym jak organizowanie są coroczne Święto Miodu i inne duże imprezy pszczelarskie, które są dowodem energicznej działalności pszczelarzy z Zrzeszenia w Oleśnicy, jak również dobrej współpracy w władzami samorządowymi oraz bardzo dobrego zarządzania finansami.

Podsumowując, wiedza o tym, jak pracują działacze w innych rejonach Polski, szczególnie z tak prężnego Zrzeszenia jak w Oleśnicy jest dla nas niezwykle cenna, więc tym bardziej należą się słowa uznania Panu Franciszkowi Januszko za zorganizowanie tego miłego pszczelarskiego spotkania.

Pozdrawiam gorąco brać Pszczelarską.

Tekst i foto Daniel Bednarek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Zebranie kwietniowe odbyło się zgodnie z planem, niestety w jakże smutnych okolicznościach, kiedy cały kraj zastygł w żałobie po tragicznym wypadku samolot, w którym zginęło tak wiele bardzo ważnych i zasłużonych osób dla Państwa Polskiego, z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele .

Uczczono pamięć poległych na początku i pod koniec zebrania. Kiedy wybiła dwunasta i rozległ się dźwięk syren, pszczelarze jak i wszyscy w całej Rzeczpospolitej na 2 minuty pogrążyliśmy się w zadumie i milczeniu.

W trakcie zebrania omówiono sprawy bieżące.

Zdano relację z wyjazdu do Warszawy, gdzie byliśmy zaproszeni na konferencję do Ministerstwa Rolnictwa dotyczącą produktów regionalnych, aspirujących do oznaczeń europejskich, takich jak „Chroniona Nazwa Pochodzenia” czy „Chronione Oznaczenie Geograficzne”.

Naszymi przedstawicielami byli Pan Ryszard Melon i Pan Adam Baranowski.

Zawieźli do stolicy nasz miód, którym częstowali uczestników konferencji, w tym ministra rolnictwa Marka Sawickiego oraz gości z kraju słynącego z wspaniałej tradycji kulinarnej i wielu zarejestrowanych produktów regionalnych jakim są Włochy.

Smakosze z Italii obiecali podzielić się doświadczeniami w trudnym procesie rejestracji lokalnych specjałów.

Omówiono postępy w akcji sadzenia drzew miododajnych.

Wspomniano o planowanym Konkursie na pasiekę najlepiej przystosowaną do Produkcji Miodu Wielokwiatowego z Sejneńszczyzny.

Uwaga! Zgłoszenia do 1 maja.

Jedna rzecz, która mnie mocno zdziwiła jest to, że w konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzedniego konkursu.

W krajach, gdzie tego typu konkursy mają ogromną tradycję, bywa że rok po roku wygrywają te same osoby, nikomu to nie przeszkadza - poprostu wygrywa najlepszy.

Na razie nie podano składu komisji.

Mam nadzieję, że do konkursu przystąpią szczególnie chętnie członkowie Zarządu, żeby dać pokaz swoich możliwości i dobry przykład nieśmiałym członkom naszego koła.

Tekst: D.B.

„Idzie Luty na szkolenie”

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

W Lutym odbyło się zebranie organizacyjno - szkoleniowe.

W części organizacyjnej pszczelarze wymienili wosk na węzę, dokonali wpłat na leki i matki pszczele, wycieczki.

Zapoznali się z terminami naszych spotkań i wspólnych wyjazdów.

Usłyszeli o drastycznym ucięciu kosztów w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Z puli na matki i pakiety zabrano 50% funduszy, a z leków przeciwko Varrozie 30%.

Przedstawiono też temat powiększania pożytków pszczelich, inicjatywa jak najbardziej słuszna, z tym że, na razie zaproponowano do nasadzeń dwie rośliny, ponieważ tylko tym dysponują aktualnie szkółki w Lasach Państwowych. , lipę wąskolistną i klon polny.

Gatunki pospolicie u nas występujące, uważam że wzbogacanie pastwisk pszczelich nie powinno ograniczać się do dwóch gatunków drzew.

Do cennych pszczelarsko roślin, które można stosunkowo niedrogo pozyskać, zaliczył bym.

Wierzby bardzo wcześnie kwitnące (na naszym terenie występuje sporo wierzb ale wczesnych jest stosunkowo mało, sztobry 5 gatunków wierzb cennych dla pszczół można nabyć w sklepach internetowych. (przy hurtowych zamówieniach można uzyskać rabaty).

Klony to nie tyko klon polny – klon jawor, klon tatarski, klon ginnala, klon jesionolistny. Wszystkie gatunki w postaci sadzonek są ogólnie dostępne.

Lipy - tu też jest spory wybór, szczególnie takie które kwitną w innym terminie niż wąskolistna. Niestety lipy w sadzonkach są dość drogie, ale zawsze można poszukać nasion. Zobowiązuje się do wysiewu i pelengacji sadzonek.

Akacja - (Robinia akacjowa) - niezwykle obficie nektaruje i ma tę zaletę, że wydaje dużo rozłogów.(zapraszam do mnie z dobrym szpadlem):)

Jarzębina - jest cenna dla pszczół a i ptactwo w zimie się ucieszy.

Nie zapominajmy o wspaniałych krzewach.(niektóre kwitną w okresach bezpożytkowych):śliwa ałycza, porzeczka złota, porzeczka krwista, derenie (biały, jadalny) , śnieguliczki, głogi, sumaki, czeremcha amerykańska, karagana syberyjska itp.

Do ogródków polecam późno kwitnące byliny niewymagające żadnej opieki, a wręcz kontroli ich ekspansywności: różne formy trojeści, redest sachaliński, nawłoć kanadyjską, rożnik przerośnięty, lofant kłosowiec, przegorzany. Wymienione byliny w miarę możliwości udostępniam , wielu pszczelarzy już skorzystało i rozmnaża je we własnym zakresie.

Temat wzbogacania bazy pożytkowej jest szeroki jak stepy akermańskie - , najlepiej byłoby powołać specjalną sekcję, która miałaby ten obszar naszej statutowej działalności na uwadze.

Część szkoleniową wypełniła prelekcja na temat – „Ekologiczne metody zwalczania pasożytów Varroa destruktor”.

Szkolenie poprowadził i przygotował Daniel Bednarek

Szkolenie obejmowało zagadnienia:

 • Biologii pasożytów.
 • Dynamiki namnażania się samic Varroa.
 • Sposobów walki z chorobą w krajach europejskich.
 • Sposobów użycia kwasów organicznych w pszczelarstwie.

Jako materiały szkoleniowe autor wykorzystał zdjęcie, rysunki, filmy, zaprezentował własnoręcznie wykonany ul, wyposażony w dennicę wielofunkcyjną z wkładką do kontroli naturalnego „osypu” pasożytów.

Autor prezentacji zaproponował stworzenie Programu Monitoringu Varroa. Wprowadzony już w wielu krajach Europy.

Finansowanie projektu z funduszy „na ekologię” znajdujących się w dyspozycji powiatów, które zostały mam obiecanie podczas niedawnej konferencji pszczelarskiej w Sejnach, stwarzałoby realne szanse na powodzenie całej akcji.

Taki bardzo szkicowy pomysł jest taki: osoby chcące brać udział w projekcie otrzymałyby nowe ule, z przystosowaną do monitoringu dennicą – w zamian zobowiązałyby się do udostępniania danych o stopniu porażenia rodzin pszczelich.

Istotnym punktem szkolenia było zwrócenie uwagi na fakt, który wiąże się z stanem zdrowotności pszczół na terenie działalności koła, chodzi o zapisaną w statucie rejestrację „dzikich pasiek”, których właściciele nie są zrzeszeni w żadnych organizacjach pszczelarskich.

Uważam, że „nowy” zarząd koła powróci do wypełnianie obowiązku statutowego rejestracji „dzikich pasiek”. Chodzi o uświadomienie właścicielom pszczół, że od 2004 roku istnieje obowiązek rejestracji pasieki u powiatowego Lekarza Weterynarii.

W trosce o wysoką jakość naszych miodów i innych produktów pszczelich, powinniśmy zdobywać nowe umiejętności w zwalczaniu Varroa bez użycia „ciężkiej chemii”, której pozostałości przenikają do produktów żywnościowych, mam nadzieję, że zasiane podczas wykładu ziarenko zakiełkuje i wyda piękny owoc.

Dziękuje wszystkim pszczelarzom za spokojne wysłuchanie mojego referatu. Ponieważ było to moje pierwsze wystąpienie w takim charakterze - nieunikniony był pewien bałagan, z uwagi na ograniczenia czasowe - nie byłem w stanie przekazać wszystkiego co przygotowałem, a większość tematów mogłem jedynie zasygnalizować.

Pozdrawiam Daniel Bednarek.

Powyborczy krajobraz...

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

W styczniu 2010 odbyło się spotkanie pszczelarskie.

Było to Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego odbyły się z zachowaniem wszelkich procedur statutowych, w obecności przedstawicieli władz samorządowych i Prezesa Regionalnego PZP w Suwałkach,wybory uzupełniające od władz koła.

W trakcie zebrania wypowiadało się wielu członków naszej organizacji, wyrażając swoje opinie, w temacie związanym z nieporozumieniami, jakie ujawniły się po rezygnacji z funkcji prezesa Pana Franciszka Januszki.

Moim zdaniem sedna konfliktu nie udało się dociec,

Chyba najbliższa prawdy była nieoceniona Pani Stylińska, która jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź, wyraziła swoje ubolewanie, że tak często pycha przesłania nam możliwość zobaczenia, zrozumienia tego, co właściwe, dobre, piękne.

Każda grupa ludzi przechodzi fazy: konsolidacji, pracy, konfliktu, rozpadu a potem od nowa, miejmy nadzieję, że fazą konfliktu mamy już za sobą i będzie można przystąpić do wytężonej pracy w tematach stricte pszczelarskich.

Nowym Prezesem został Pan Adam Baranowski.

Tu mała dygresja: nasz nowy Prezes powinien, z racji imienia, propagować cenioną w świecie pszczołę Brata Adama.

Podjęto uchwałę dotyczącą wpisowego, którą uważam za wysoce szkodliwą w obecnej sytuacji Polskiego pszczelarstwa, niestety nie było klimatu do głębszej dyskusji nad tym zagadnieniem.

Uzasadnienie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że celem Koła pszczelarzy jest rozwój pszczelarstwa i szczególnie teraz, promocja naszego regionalnego miodu, to mamy duży deficyt, w postaci młodych ludzi, którzy posiadają konkretne umiejętności w dziedzinach takich jak;

Marketing, języki obce, pisanie wniosków, informatyka.

Wiedza z tych dziedzin jest na tyle cenna, że raczej nie „kupimy” jej za środki uzyskane z wpisowego.

A będzie potrzebna w promocji miodu wielokwiatowego z Sejneńszczyzny.

Weźmy taki przykład: student ma 10 uli. Dużo chęci i mało zasobów finansowych.

Miły młody człowiek, jeżeli tylko chce do wiedzy pszczelarskiej ma dzięki Internetowi dostęp nieograniczony. Potrzebuje matek i leków. Za 200 zł (wpisowe, składka, ulowe), które by musiał wpłacić na rzecz koła kupi leki i matki (nieunasiennione), i to takie, jakie będzie chciał, a nie narzucone przez program wsparcia.

Wstępowanie do takiego koła zupełnie się nie opłaca.

Weźmy też pod uwagę, że nie jesteśmy jedynym związkiem pszczelarzy działającym na terenie Rzeczpospolitej. Na przykład w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Polskich Polanka nie ma wpisowego ani ulowego składka jest jednakowa dla wszystkich członków, wynosi 50 zł i nie jest w jakiejkolwiek części odprowadzana do żadnej centrali.

Nie blokujmy dostępu do organizacji w chwili, kiedy średnia wieku w naszym kole drastycznie rośnie.

Zachęcajmy młodych dynamicznych ludzi, nowocześnie myślących, zdolnych do osiągnięcia celów o których wyżej wspominałem.

Pozdrawiam Daniel Bednarek.

Spotkanie opłatkowe 2009.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Kiedy zabłysła pierwsza gwiazda 18 grudnia 2009 r. pszczelarze z Sejn oraz zaproszeni goście, usiedli od uroczystej kolacji aby wspólnie poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Były tradycyjne potrawy, łamanie się opłatkiem i życzenia oraz śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał kolega Łukasz.

Serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w organizację tak nastrojowego wydarzenia.

SEJNEŃSCY PSZCZELARZE NA OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE PSZCZELARZY NA JASNEJ GÓRZE.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Podobnie jak w roku ubiegłym, pszczelarze z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach wzięli udział, w dniach 6-7 grudnia, w XXI ogólnopolskiej pielgrzymce do Częstochowy, w dniu ich patrona św. Ambrożego. W tym roku dołączyli do nich pszczelarze z Rejonowego Koła z Olecka.

W niedzielę 6 grudnia, tuż po przyjeździe uczestniczyli w XV Krajowej Konferencji Pszczelarskiej, słuchając wykładu dr Krystyny Pohoreckiej
pt."Problemy badawcze realizowane w Oddziale Pszczelnictwa w odniesieniu do praktyki pszczelarskiej";

wykładu prof.dr hab. Bogdana Kędzi pt."Produkty pszczele w apiterapii", a także wykładu Ojca Stanisława Rudzińskiego
pt."Krótki rys dziejów Jasnej Góry z uwzględnieniem najnowszej jej historii".

Wieczorem pszczelarze uczestniczyli we Mszy Św. celebrowanej przez kapelana PZP ks. dr Eugeniusza Marciniaka i Apelu Jasnogórskim.

Główna msza Sw. w intencji pszczelarzy odbyła się w poniedziałek 7 grudnia, w dniu św. Ambrożego.

Kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej wypełnili po brzegi pszczelarze z pocztami sztandarowymi, którzy przybyli ze wszystkich regionów naszego kraju. Mszę Św. celebrował i homilię o tematyce pszczelarskiej wygłosił ks.E.Marciniak.

Podczas ofiarowania pszczelarze przekazywali dary. Sejneńczanie ofiarowali produkt regionalny- miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny, świecę woskową, propolis i sękacz sejneński.

Uroczystości na Jasnej Górze zakończyło spotkanie pszczelarzy w sali Ojca A.Kordeckiego z Prezydentem i Zarządem PZP oraz wiceministrem rolnictwa Tadeuszem Nalewajkiem i Głównym Lekarzem Weterynarii Januszem Związkiem.

Uroczystościom towarzyszyły kiermasze książki i prasy pszczelarskiej oraz występ zespołu muzycznego z Technikum Pszczelarskiego z Pszczelej Woli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksja z pewnego Szkolenia.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Z uwagi na fakt że w listopadzie nic specjalnego w życiu koła się nie wydarzyło, więc zamieszczam kilka zdań opisujących moją indywidualną wyprawę.

Miałem przyjemność osobiście po raz trzeci uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Pszczelarz Polskich POLANKA i po raz kolejny przekonałem się, że warto było te 1000km bez mała przejechać przez nasz piękny kraj przykryty szarą listopadową mgłą.

Spotkania Polankowe zwykle trwają 3 dni, podczas których uczestnicy za dnia się szkolą, a wieczorami odbywają nocne pszczelarzy rozmowy. Są to szkolenia refundowane. Wykłady prowadzą naukowcy z dziedziny pszczelarstwa, biolodzy, chemicy i lekarze weterynarii. Podczas tych wyjazdów miałem okazje wysłuchać prelekcji miedzy innymi: dr Zbigniewa Lipińskiego, dr hab. Pawła Chorbińskiego, lek. wet. Artura Arszułowicza, dr Krystyny Pohoreckiej, dr hab. Teresy Szczęsnej, mgr Cezarego Kruka, mgr inż. Piorta Okniańskiego.

W trakcie 3 dni szkolenia odbywa się około 10 wykladów, w trakcie których słuchacze, zadając pytania, dodatkowo uatrakcyjnają wykład. Pytania szybko przeradzają się w dyskusję nie rzadko emocjonującą, wielowątkową, bywa że do późnych godzin nocnych.

Podczas takich 3 dni można przyjąć potężną dawkę informacji, usłyszeć jak pszczelarze z całej Polski gospodarują, z jakimi stykają się problemami i choć trochę pojąć jak różnorodne jest polskie Pszczelarstwo. W trakcie moich rozmów spotykam się z pytaniami jak u nas się pszczelarzy, staram się rzetelnie odpowiadać z dużym zainteresowaniem spotyka się opowieść o naszych doświadczeniach z rejestracją miodu w Unii Europejskiej.

Podsumowując, mogę szczerze polecić wszystkim miłośnikom pszczelarstwa takie szkolenia, szczególnie odpowiada mi koleżeńska atmosfera tych spotkań. Zamieszczam Kilka zdjęc z ostatniego szkolenia. Dzięki uprzejmości kolegów Wiesława i Jana Sielskiego.

Pozdrawiam miłośników pszczelarstwa Daniel Bednarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA PSZCZELARSKA W SEJNACH

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się, w dniu 21 września br., konferencja pszczelarska, którą zorganizowało Terenowe Koło Pszczelarzy.

Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.

Celem konferencji było przybliżenie władzom samorządowym i społeczeństwu aktualnych problemów, z którymi boryka się ostatnio światowe i polskie pszczelarstwo, a także ukazanie roli pszczół w środowisku i produktów pszczelich w racjonalnym żywieniu człowieka i apiterapii.

Na konferencję zostały zaproszone powiatowe, miejskie i gminne władze samorządowe, przedstawiciele instytucji rolniczych i związanych z rolnictwem i innych instytucji, dyrektorzy szkół oraz pszczelarze z Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny.

Konferencji przewodniczyła Renata Sas – wicedyrektor ZSCKR.

Referat n/t „Rola pszczoły miodnej (Apis mellifera) w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych” wygłosił kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Dariusz Łostowski, akcentując ogromną rolę pszczół w podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i trwałości ekosystemów oraz duże znaczenie pszczół, jako zapylaczy, w produkcji żywności, wskazując jednocześnie na zagrożenia dla pszczół chemizacją rolnictwa.

„Zjawisko masowego ginięcia pszczół (Colony Collapse Disorder) na świecie – przyczyny i konsekwencje” szczegółowo omówił Józef Łukasz Sowulewski – p.o. prezesa Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach.

Wśród prawdopodobnych przyczyn CCD (badania trwają) , które dziesiątkują pasieki w wielu krajach, wymienił min.: wszechobecne pestycydy, namnażające się patogeny i szkodniki pszczół, rośliny genetycznie modyfikowane (GMO) i promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z telefonii komórkowej.

Jednakże jak stwierdził , najnowsze wyniki badań wskazują na możliwy duży udział pestycydów nowej generacji, a szczególnie neonikotynianów, których substancje aktywne, dostające się do pyłku i nektaru, powodują chroniczne zatrucia pszczół, prowadzące do zaburzeń behawioru, i opuszczania ula przez pszczoły.

Obecnie przeważa pogląd, że przyczyna powstawania CCD jest złożona, dochodzi do synergii wielu czynników, a niektóre z nich np. małe zróżnicowanie genetyczne pszczół i stres środowiskowy, prowadzą do obniżenia odporności immunologicznej pszczół. Do groźnych konsekwencji masowego ich ginięcia, prócz ekonomicznych w produkcji rolniczej i ogrodniczej zaliczył zmniejszenie się zasobów żywności na świecie, spadek bioróżnorodności i destabilizację ekosystemów naturalnych, prowadzących do zmian w krajobrazie a nawet zmian klimatycznych.

Temat „Produkty pszczele w żywieniu i apiterapii człowieka” zreferował w ciekawy, ubarwiony wieloma przykładami i aforyzmami sposób, Lech Żmuda – prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Augustowie. Wśród wielu cennych treści nie zabrakło również istotnych informacji o pszczole augustowskiej.

W referacie „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny jako produkt tradycyjny, aplikujący o chronioną nazwę pochodzenia w Unii Europejskiej”, Adam Baranowski – członek Zarządu TKP w Sejnach, ukazał wyjątkowe walory tego miodu i unikalność przyrodniczą środowiska, w którym jest wytwarzany. Nawiązał do wielowiekowej tradycji jego pozyskiwania i wysokich umiejętności pszczelarzy. Dodał, że wniosek o rejestrację miodu w UE pszczelarze sejneńscy złożyli wspólnie z pszczelarzami z Łoździej (Litwa), który jest pierwszym wnioskiem, pochodzącym z dwóch państw historii w UE.

Po każdym z referatów odbyła się interesująca dyskusja, z której wypływała troska o polskie pszczelarstwo, rozwój pszczelarstwa w regionie i chęć dalszej współpracy w tym zakresie. Obecny na konferencji prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Suwałkach z siedzibą w Olecku, Wiesław Moniuszko przedstawił kilka aktualnych spraw dotyczących pszczelarstwa i wyraził duże uznanie dla sejneńskich pszczelarzy za ich dokonania i współpracę z władzami lokalnymi.

Starosta Sejneński – Ryszard Grzybowski deklarował rozwijanie dalszej współpracy z Kołem Pszczelarzy oraz wsparcie finansowe dla inicjatyw pszczelarskich, zapraszając do udziału w międzynarodowym projekcie promocyjnym w 2010 roku, sporządzanym przez władze samorządowe Sejn i Kowna.

Na zakończenie wypracowano wnioski, które przekazane zostaną władzom pszczelarskim i Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski z konferencji pszczelarskiej:

1. W związku z zagrożeniem wyginięcia pszczół przez CCD (Colony Collaps Disorder), należy niezwłocznie wyasygnować środki finansowe i przeprowadzić badania, mające na celu wykrycie przyczyn tego zjawiska.

2. Opracować racjonalne zasady rejestracji i określenie toksyczności pestycydów dla pszczół i środowiska.

3. Podjąć działania zmierzające do polepszenia zdrowotności pszczół i skutecznego leczenia pszczół w Polsce.

4. Wprowadzić ustawowy obowiązek wyrejestrowywania pasiek (np. po zmarłym pszczelarzu, gdy brak jest następcy), gdyż pozostawione same sobie są źródłem infekowania innych pasiek w okolicy.

5. Opracować preferencyjny system wsparcia dla pszczelarstwa, ze względu na dobroczynne oddziaływanie pszczół na ekosystemy naturalne i antropogeniczne, a produktów pszczelich na zdrowie człowieka.

6. Wprowadzić, tak jak w innych krajach UE, system dopłat bezpośrednich za zapylanie i na wsparcie produkcji pszczelarskiej.

7. Zmienić aktualnie obowiązujący system dofinansowania pszczoły augustowskiej, wprowadzając dopłaty bezpośrednie.

8. Ujednolicić przepisy dotyczące jakości miodu, stwarzając preferencje dla miodów polskich, a nie jak to jest obecnie, dla importowanych.

Józef Łukasz Sowulewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dożynki w Sejnach

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Sejneńscy pszczelarze wzięli udział w dożynkach powiatowo-dekanackich, które odbyły się w dniu 6 września 2009 r. w Sejnach. Podczas uroczystej Mszy Św. w Bazylice Sejneńskiej celebrans - ksiądz proboszcz Zbigniew Bzdak dokonał poświęcenia obrazu Matki Boskiej Królowej Pszczół (Maria Regina Apium), którą pszczelarze sejneńscy obrali za swoją patronkę.

Obraz znajdować się będzie w Kaplicy Matki Boskiej w Bazylice Sejneńskiej, a w czasie wszelkich uroczystości będzie towarzyszyć pszczelarzom. Obraz olejny autorstwa Marka Szymańskiego ufundowała Wiesława Maksimowicz - pszczelarka sejneńska.

Pszczelarze złożyli dary ołtarza - miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny, świecę z wosku pszczelego, pyłek kwiatowy oraz propolis.

Podczas dalszych uroczystości, które odbyły się w Zespole Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego ogłoszono wyniki "Konkursu na pasiekę najlepiej pszystosowaną do produkcji miodu wielokwiatowego z Sejneńszczyzny".

Wyniki konkursu:

I miejsce (równorzędnie) :

Alicja Stylińska - pasieka Hołny Mejera (powiat sejneński)

Andrzej Bogucki - pasieka Kropiwne Nowe (powiat suwalski)

II miejsce :

Jan Gaber - pasieka Podlaski (powiat sejneński)

III miejsce (równorzędnie) :

Jan Szpak - pasieka Orłowo (powiat suwalski)

Stanisław Truchan - pasieka Wygorzel (powiat suwalski)

Wyróżnienie: Krzysztof Ludorf - pasieka Bosse (powiat sejneński)

Stefan Waszkiewicz - pasieka Szurpiły (powiat suwalski)

Dyplom uczestnictwa :

Zdzisław Gobczyński - pasieka Giby (powiat sejneński)

Mirosław Klimera - pasieka Bilwinowo (powiat suwaski)

Nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Marszałka Województwa Podlaskiego, Starostę Sejneńskiego, Wójta Gminy Sejny oraz Koła Pszczelarzy w Sejnach i Suwałkach.

Podczas kiermaszu, towarzyszącemu dożynkom, pszczelarze sejneńscy promowali miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny i inne produkty pszczele na specjalnie urządzonym stoisku.

Krzysztof Przyborowski i Daniel Bednarek prowadzili sprzedaż i promocje produktów pszczelich.

Jak na to że były to pierwsze dożynki powiatowe w Sejnach to można zaliczyć imprezę do udanych uważamy jednak że miejsce i termin uroczystości, należało by jeszcze raz przemyśleć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium w gospodarstwie pasiecznym Pani Alicji Stylińskiej.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

22 sierpnia 2009 roku w pieknych okolicznościach przyrody brać pszczelarska z koła w Sejnach uczestniczyła w Seminarium

PROGRAM

 1. Powitanie i przedstawienie porządku seminarium - Łukasz Sowulewski
 2. Pamiątkowa Fotografia.
 3. Ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepiej przygotowaną pasieką do produkcji miodu regionalnego”- Ryszard Melon
 4. Wykład „Zespół masowego ginięcia pszczół” szerokie przedstawienie niepokojącego zjawiska, którego celem było zwrócenie uwagi nam wszystkim jak istotna staje się ochrona naturalnego środowiska, bioróżnorodności i pszczół w kontekście coraz większej chemizacji rolnictwa. Wykładał Łukasz Sowulewski.
 5. Bieżące sprawy koła :
  a. przedstawienie realizacji dotychczasowych zadań - Adam Baranowski
  b. plany realizacyjne do końca b.r - Łukasz Sowulewskiv
  c. informacje bieżące
 6. Wypełnienie ankiety na potrzeby KATEDRY PSZCZELNICTWA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącej zjawiska CCD(Colony Collapse Disorder) - Teresa Stefańska.
 7. Zwrot pieniędzy za leki z Krajowego programu wsparcia pszczelarstwa.
 8. Ognisko nad brzegiem jeziora Hołny.

XI Suwalski Jarmark Folkloru 1-2 sierpnia 2009 r.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Nie mogło zabraknąć i naszych pszczelarzy na imprezie organizowanej w samym centrum Suwałk - Parku Konstytucji 3 Maja przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Na towarzyszącym jarmarkowi kiermaszu potraw regionalnych prezentowano potrawy z pogranicza polsko-litewskiego oraz Mazur.

Miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny - produkt regionalny, ubiegający się o chronioną nazwę produktu w Unii Europejskiej promowało Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach.

Mogliśmy przyjrzeć się z bliska jak inni producenci miodów promują swoje produkty, trzeba przyznać iż konkurencja, jeżelii chodzi o produkty pszczele, była dość duża, a i znajomość praw marketingu polskich handlowców coraz większa.

Podam przykład: na jednym ze stoisk z „miodami” można było nabyć produkt pod nazwą „Ziołomód malinowy”- jest to wyrób miodopodobny otrzymywany poprzez karmienie pszczół syropem cukrowym z dodatkiem soku w tym przypadku z malin, cena tego wyrobu 28zł/0,9l ! Nieświadomi nabywcy kupują zwykły cukier po bardzo zawyżonych cenach., podczas gdy jakiekolwiek podkarmianie pszczół cukrem w okresie produkcji miodu jest uważane za jego fałszowanie i dyskwalifikuje produkt.

Cały problem tkwi w świadomości konsumentów i to jest właśnie nasze zadanie mając tak wspaniały, niszowy produkt trzeba umieć go odpowiednio zareklamować.

Zadania tego nie ułatwiła organizator imprezy przydzielając nam mało atrakcyjne stanowisko. Smutne jest to że organizacje do tego powołane nie potrafią wspomagać rodzimych producentów.

Uczestnicy: D.Bednarek, J.Jaroszewicz, T.Stefańska, Ł.Sowulewski.

 

 

 

 

 

 

 

Ku czci poległych.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Pszczelarze z TKP Sejny, wzięli udział w uroczystych obchodach 64 rocznicy Obławy Augustowskiej, które odbyły się w dniu 19 lipca 2009 r. w Gibach. Poczet TKP stanowili: Krzysztof Przeborowski, Wiesława Maksimowicz i Kinga Werelich.Wiązankę, ku czci poległych, pod pomnikiem-krzyżem "Golgotą Gibiańską" złożyli: Zdzisław Gobczyński, Jerzy Sikorski i Jan Werelich.

 

 

 

 

 

 

Jak promować to tylko w Warszawie.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

„Lista Produktów Tradycyjnych” - pod taką nazwą odbyły się w stolicy targi, na których prezentowano wszelkie kulinarne specjały z całej Polski. Promocja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc stolicy - na Krakowskim Przedmieściu. Jest to, od zawsze, jedno z najbardziej ruchliwych miejsc spacerowych w Warszawie.

Każde województwo mogło, w estetycznych i dobrze oznaczonych kramach, zaprezentować własne rodzime specjały, wyróżniając w ten sposób swoich producentów.

Nie zabrakło i naszej reprezentacji w postaci dwóch członków koła: Ryszarda Jaroszewicza i Daniela Bednarka.

Promowaliśmy, rzecz jasna, Miód Wielokwiat z Sejneńszczyzny / Łożdziejszczyzny, już z nową etykietą, która budziła zainteresowanie zarówno u kupujących, jak i u przedstawicieli ministerstwa, a nawet innych producentów miodów.

Stara mapa naszego regionu, która znajdująca się na nowej etykiecie okazała się skutecznym zabiegiem marketingowym, stanowiła pretekst do rozmowy o naszym regionie rozbudzając ciekawość i chęć spróbowania miodu pogranicza polsko-litewskiego.

Udział w tej udanej imprezie był kolejną cegiełką w budowaniu marki naszego Produktu Regionalnego, ale również możliwością zebrania doświadczeń i okazją do podpatrywania jak to robią najlepsi producenci w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocza wizyta w Łoździejach.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

W dniu 5 czerwca w siedzibie związku pszczelarzy z Łożdziej, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pszczelarskich z Sejn i Łoździej. Omówiono części wniosku o rejestrację miodu, co do których komisja Europejska wyraziła zastrzeżenia, kierując do wnioskodawcy pytania, nieraz dość zawiłe.

Przykładowo postawiono pytanie, jak uzasadniamy wysoką zawartość proliny w naszym miodzie? Choć wysoka zawartość proliny świadczy o naturalnym pochodzeniu miodu, może się zdarzyć, że w lata suche lub ze słabym pożytkiem proliny będzie więcej, a w lata mokre mniej. Prawdziwym jednak wzywaniem okazało się ustalenie nazwy naszego produktu. Z jednej strony nazwa musi spełniać wymogi stawiane przez Komisję Europejską z drugiej satysfakcjonować zarówno stronę Litewską jaki i Polską w kontekście historii regionu, a po trzecie powinna w obu językach dobrze brzmieć.

Strona Polska zaprezentowała projekty etykiet.

Wybrano jeden z projektów, który przeznaczono do dalszego opracowania. Pszczelarze z Łoździej zostali zapoznani z polskimi i unijnymi wymogami, dotyczącymi oznakowania produktów spożywczych - jest to ważne w kontekście ujednolicenia etykiet, sprawy te omówił dogłębnie Józef Ł.Sowulewski.

W spotkaniu udział wzięli :

z koła pszczelarzy w Sejnach Józef Ł. Sowulewski - p.o. prezesa, Adam Baranowski, Daniel Bednarek, z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Łoździejach prezes Juozas Petrauskas oraz z Pałacu Litewskiego Rolnictwa specjalista do spraw pszczelarstwa Vytautas Salinka.

Tekst & foto Krasnowiak.

Kolejny etap rejestracji miodu.

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

W dniu 15 maja 2009r., w Starostwie Powiatowym w Sejnach, odbyło się spotkanie w sprawie poprawy wniosku o rejestrację miodu z Sejneńszczyzny/miodu z Łoździej, którego w dotychczasowej wersji nie zaakceptowała KE.

Do spotkania doszło z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współgospodarzem byli: Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach i Starostwo Powiatowe w Sejnach.

MRiRW reprezentowali: Dariusz Goszczyński - z-ca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Magdalena Głodek - naczelnik Wydziału Oznaczeń Geograficznych oraz Katarzyna Zajączkowska - specjalista WOG; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku reprezentował Marcin Muszyc - inspektor Referatu Regionalnej Polityki Rolnej.

Ze Starostwa Powiatowego na spotkanie przybyli: Ryszard Grzybowski - starosta sejneński, Henryka Ropel i Wioletta Łukaszewicz - pracownice starostwa.

Koło Pszczelarzy reprezentowali: Józef Ł. Sowulewski - p.o. prezesa, Adam Baranowski i Krzysztof Przeborowski. W spotykaniu wzięli również udział: Juozas Peutrauskas - prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Łoździejach (Litwa) i Henryk Wasilewski - sekretarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Suwałkach.

Podczas spotkania odniesiono się do uwag Komisji Europejskiej dotyczących wniosku, ustalono harmonogram i zasady jego poprawy.

Następny termin spotkania wyznaczono na dzień 5 czerwca br w RZP, w Łoździejach, na którym ustali się uwarunkowania historyczne nazw miodu po obu stronach granicy oraz wypracuje się wspólny wzór etykiety.

Koordynatorem wniosku został Adam Baranowski - członek Prezydium Zarządu TKP w Sejnach.

Zarówno MRiRW i Starostwo Powiatowe deklarują daleko idącą pomoc w poprawie wniosku, traktując sprawę prestiżowo. Ważne to dla naszego regionu i jak dotychczas, jest to jedyny wniosek międzynarodowy aplikujący o chronioną nazwę pochodzenia w historii UE.

Tekst Józef Ł. Sowulewski.

Z wizytą Pana inż. Alojzego Lutkiewicza w Ełku

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Wycieczka odbyła się zgodnie z planem, uczestniczyło w niej 21 osób z naszego koła. Niech żałują Ci, którzy sobie odpuścili - można było się sporo dowiedzieć i na własne oczy zobaczyć, a nawet posmakować.

A co można było zobaczyć?

Już odpowiadam.

Nowe nabytki w postaci matek reprodukcyjnych, rasy kraińskiej, czeskiego i słoweńskiego pochodzenia, na własnej skórze ocenić ich łagodność i miodność - kto podnosił ciężkie od miodu nadstawki, ten wie, o co chodzi.
Uliki weselne wraz ze sposobami ich zasiedlania. Nowoczesną pracownię pasieczną spełniającą wszelkie wymogi weterynaryjne, gdzie pszczelarze z naszego koła najwięcej mieli pytań, ponieważ wielu z nas czeka modernizacja pracowni, z uwagi na nowe przepisy dotyczące pozyskiwania i sprzedaży produktów pszczelich.
Sprzęt do prowadzenia wędrówek z pszczołami - tu też padły szczegółowe techniczne pytania.

Jednym słowem można było uzyskać wiele bardzo praktycznych informacji.

Na koniec przekazaliśmy podziękowania gospodarzom - Państwu Lutkiewiczom za miłe przyjęcie, dołączając niemałych rozmiarów „kołacz” - ceniony produkt regionalny.

Jeszcze raz z tego miejsca dziękujemy i życzymy zdrowia i dorodnych matek, łagodnych i miodnych oraz miłych sąsiadów :)

P.s.

Podróże kształcą, a kto był na wycieczce ten będzie wiedział, jaki to skarb mieć dobrych sąsiadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w wycieczce szkoleniowej do pasieki inż. A. Lutkiewicza,
wyjazd 23.05.2009, programie miedzy innymi:

- zwiedzanie nowoczesnej pracowni pasiecznej.

- pracownia unasienniania matek pszczelich.

- pasieka towarowa.

- degustacja produktów pszczelich.

Termin zgłaszania uczestników do 12 maja w Biurze Turystycznym „Kresy” ul. Słowackiego 5 Sejny (Słowackiego to ta uliczka za Bożnicą ).

Koszt wyjazdu jedyne 25 złotych polskich.

Wyjazd spod biura podróży "Kresy" o godzinie 9.00 23 maja 2009r.

 

Parę słów na temat matek pszczelich:

Kto korzysta z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa i co roku wymienia matki rasowe, ten ma dużo miodu, zdrowe rodziny i pracuje w komfortowych warunkach, a pszczoły nie niepokoją otoczenia agresywnym zachowaniem.

Choć tu i ówdzie słyszy się głosy o niskiej jakości matek sztucznie inseminowanych (refundowanych), to jednak z mojego doświadczenia wynika że nie jest tak źle... hodowcy od których zamawiamy matki poprzez związek, w ramach programu wsparcia, starają się nam dostarczyć materiał wysokiej klasy. W przypadkach szybkiego strutowienia, czy padnięcia matki przed podaniem, zawsze mamy prawo reklamować towar. Myślę, że nie będzie problemów z wymianą. Na marginesie dodam, że z 10 matek podanych przeze mnie 2 lata temu, 9 dotychczas żyje i tworzy duże i zdrowe rodziny.

Jeszcze jedna uwaga! Jeżeli ktoś bierze matki z różnych miejsc w Polsce, czy nawet poza krajem, to należy zwrócić uwagę czy matki nie są prawie od razu wymieniane - jedną z przyczyn takiego zachowania rodziny może być to, że matka jest zarażona nosemozą, a pszczoły to wyczuwają i dążą do wymiany takiej matki.

Jeszcze raz zachęcam do wymiany matek od sprawdzonych hodowców i uczestnictwa w wycieczce!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!!! KONKURS

Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

"Konkurs na pasiekę najlepiej przystosowaną do produkcji miodu wielokwiatowego z Sejneńszczyzny".

REGULAMIN

  1. Celem konkursu jest:
  2. a) zainspirowanie pszczelarzy do produkcji miodu wg standardów zawartych w specyfikacji oraz wg kodeksu dobrej praktyki produkcyjnej.

 

   b) poprawa warunków produkcji miodu z Sejneńszczyzny poprzez polepszenie higieny w pasiekach,

 

   pracowniach pszczelarskich oraz urządzenie i wyposażenie pracowni zgodnie lub zbliżone do wymaganych standardów

 

   c) uzyskanie wysokiej jakości miodu
  1. Uczestnicy konkursu:
  2. Pszczelarze mający pasiekę w obszarze produkcji miodu z Sejneńszczyzny tj. 4 gmin powiatu sejneńskiego

 

   (gmina Sejny, Giby, Puńsk, Krasnopol) oraz 4 gminy powiatu suwalskiego (gminy Suwałki, Wiżajny, Jeleniewo, Rutka-Tartak)
  1. Terminarz:
  2. a)ogłoszenie konkursu przez wystosowanie pism wraz z regulaminem konkursu do prezesów Terenowych Kól pszczelarzy w Suwałkach, Puńsku – do 20 maj 2009r.

 

   b) zgłoszenie pasiek do konkursu do TKP Sejny – do 10 czerwca 2009r c) zgłoszenie członków komisji konkursowej do TKP Sejny(organizatora konkursu) – do 10 czerwca 2009r(2 członków z TKP Sejny ,1 członek z TKP Suwałki)

 

   d) komisję konkursową powoła prezes TKP Sejny – do dnia 15 czerwca 2009r.

 

   e)przeprowadzenie konkursu(lustracja zgłoszonych pasiek) przez komisję konkursową – lipiec 2009r.

 

   f) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – do października 2009r
  1. Nagrody:
  2. a) komisja przyzna nagrody rzeczowe za miejsce 1-3 oraz dyplomy

 

   b) komisja może dodatkowo wyróżnić inne pasieki

 

   c) komisja przyzna dyplom uczestnictwa wszystkim uczestnikom konkursu

 

   d) wysokość i podział nagród uzależnione będą od zgromadzonych środków finansowych.
  1. Środki finansowe na przeprowadzenie konkursu (nagrody, lustracja pasiek, dyplomy):
  2. a) z funduszu kół terenowych -TKP Sejny -200 zł -TKP Suwałki -200 zł -TKP Puńsk -100 zł

 

   b)pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego województwa Podlaskiego c) pozyskane do sponsorów
  1. Wyniki konkursu przedstawione będą ,po ich ogłoszeniu, na stronie internetowej www.miod.sejny.pl
  2. Przedmiot oceny i punktacja:
    Warunki formalne prowadzenia pasieki 1-3 pkt.
  3. a)weterynaryjny nr identyfikacyjny 1pkt.

 

   b)zezwolenie sprzedaży bezpośredniej 1pkt.

 

   c)aktualne zaświadczenie potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością 1pkt.
  1. Usytuowanie i oznakowanie pasieki: 1-3 pkt.
  2. Urządzenie i wyposażenie miodowej pracowni pszczelarskiej: 1-9 pkt.
  3. a) ściany i podłoga (0-2 pkt.)

 

   b) zabezpieczenia przed dostępem owadów i gryzoni (0-2 pkt.) c) możliwość bieżącego mycia i osuszania rąk (0-2 pkt.)

 

   d) sprzęt do wirowania , cedzenia, konfekcjonowania miodu (1-3 pkt.)

   

     Urządzenie i wyposażenie podręcznej pracowni pasiecznej 2-9 pkt.

   

     a) gromadzenie ramek nadstawek itp. (1-3 pkt.)

   

     b) przechowywanie odzieży ochronnej (1-2 pkt.)

   

     c)obecność i wyposażenie apteczki pierwszej pomocy (0-2 pkt.)

   

     d) miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych (0-1 pkt.)

   

     e) miejsce do składowania leczniczych produktów weterynaryjnych (0-1 pkt.)
    • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej leczenia pszczół 0-2pkt.
    • warunki i metody produkcji:0-20
    • a) posiadanie przygotowania(kursy pszczelarskie) (0-2 pkt.)

   

     b) materiały do konstrukcji uli (0-2 pkt.)

   

     c) higiena uli (0-2 pkt.)

   

     d) zasady wymiany plastrów (0-2 pkt.)

   

     e) zasady dokarmiania pszczół (0-2 pkt.)

   

     f) jakość sprzętu pszczelarskiego (posiadanie atestów) (0-2 pkt.)

   

     g) warunki konfekcjonowania miodu(pojemniki, naczynia, itp.) (0-2 pkt.)

   

     h)warunki przechowywania miodu (0-2 pkt.)

   

     i) etykietowanie (0-2 pkt.)

   

    j) zasady leczenia pszczół (0-2 pkt.)
   • Wydzielenie (urządzenie) punktu sprzedaży bezpośredniej: 0-2 ptk.

  Szkolenie w Szepietowie

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  W sobotę 25 kwietnia członkowie koła pszczelarzy uczestniczyli w wyciecze połączonej z szkoleniem, zorganizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sejnach.

  Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 10 w ODR Szepietowie.

  Tytuł wykładu „Zatrucie pszczół pestycydami” - temat bardzo aktualny w odniesieniu do alarmujących wieści, napływających z terenów całego kraju, o masowym ginięciu pszczół. Coraz częściej słyszy się głosy, że do takiego stanu rzeczy przyczyniają się środki ochrony roślin, w których substancją czynną są związki chemiczne z grupy neonikotynoidów. Substancje te są silnie toksyczne w stosunku do pszczół, nawet w niezwykle małych dawkach. Stwierdzono psychotropowe działanie tych substancji na układ nerwowy owadów, co skutkuje w odniesieniu do pszczół zanikiem pamięci i orientacji w terenie, w wyniku czego pszczoły pod wpływem tych pestycydów nie wracają do uli, ginąc gdzieś poza gniazdem.

  Pocieszające jest to, że utworzona została Komisja przy Ministrze Rolnictwa składająca się z autorytetów nauki w dziedzinie pszczelarstwa, która ma całą sprawę wnikliwe zbadać.

  Po szkoleniu pszczelarz odwiedzili pasiekę znajdującą się na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a następnie ruszyli gromadnie w kierunku kolorowych kramów na odbywające się właśnie Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie, największa impreza tego typu w naszym regionie. Targi były wspaniałą okazją do zakupu nowości sadowniczych, ciekawych roślin ozdobnych, bylin miododajnych, nasion oraz sprzętu pszczelarskiego.

  Na jednym ze stoisk odbyliśmy ciekawą rozmowę z producentem walców do wyrobu węzy, inż. Janem Lankoffem, który przekazał nam wiele cennych informacji w temacie produkcji węzy.

  Na specjalne zamówienie można zamówić walce o żądanej wielkości komórki pszczelej. Jak wiadomo w obrocie handlowym dostępna jest wyłącznie węza o komórkach nieco powiększonych w stosunku do budowanych naturalnie przez pszczoły miodne, co powoduje zmniejszenie odporności pszczół. Możnaby rozważyć zakup przez koło takich walców o naturalnym rozmiarze komórki.

  W celu produkcji węzy dla członków koła z naszego wosku. O korzyściach z tego płynących należałoby szerzej podyskutować na którymś z naszych spotkań.

  Członkowie koła celowali w zakupie roślin miododajnych. Tak bardzo celowali, że były trudności z zapakowaniem tego wszystkiego do autokaru na szczęście pan kierowca był bardzo wyrozumiały.

  W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w białostockich lasach na grilowanie wcześniej zakupionych wiktuałów. Tak pokrzepieni ruszyliśmy w dalsza drogę, która upłynęła w doskonałej atmosferze, a to w szczególności dzięki jednemu z uczestników wycieczki Panu Jankowi, który błysnął talentem recytatorskim prezentując przyśpiewki ludowe w formie melodeklamacji o zaskakująco aktualnych treściach.

  Szczęśliwie dotarliśmy do na miejsce, choć droga Białystok - Augustów to wielki plac budowy i przypomina krajobraz po bitwie.

  Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wyjazdu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Comiesięczne spotkania

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach na spotkania - w każdy drugi poniedziałek miesiąca, w sali na ostatnim piętrze sejneńskiej Restauracji "Skarpa" (udostępnianej za darmo - za co serdecznie dziękujemy właścicielowi, panu Henrykowi Poszwie). To świetna okazja do wymiany doświadczeń. Najbliższe spotkanie: 21-szy listopad o godz. 17.00, w planach m.in. projekcja krótkich filmów dotyczących właściwej gospodarki pasiecznej.

  Wybory władz Regionalnego Związku Pszczelarzy

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  18-go października 2008 roku delegacja Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach (prezes Franciszek Januszko, w-ce prezes Łukasz Sowulewski, skarbnik Ryszard Melon, członek Zarządu Teresa Stefańska oraz członek Koła Adam Baranowski) wzięła udział w regionalnym zjeździe Związku Pszczelarzy w Suwałkach. Obrady odbyły się w Dworku Mazurskim nad jez. Tałty. Zjazd prowadził delegat z Sejn, Adam Baranowski.

  Podczas zjazdu wybrano władze Regionalnego Związku Pszczelarzy w Suwałkach. Prezesem na następną kadencję został Wiesław Moniuszko z Olecka, w-ce prezesem Franciszek Januszko z Sejn, sekretarzem Henryk Wasilewski z Suwałk, skarbnikiem Henryk Żurawski z Olecka.

  Delegacja Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach. Od prawej: prezes Franciszek Januszko, w-ce prezes Łukasz Sowulewski, skarbnik Ryszard Melon, członek Zarządu Teresa Stefańska oraz członek Koła Adam Baranowski.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wybrano również przedstawicieli na Zjazd Krajowy PZP: prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Wiesława Moniuszko oraz członka Zarządu RZ Łukasza Sowulewskiego.

  Walne zebranie Terenowego Koła

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Dwa razy w roku sejneńscy pszczelarze spotykają się na udostępnianej bezpłatnie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach. Prezes Koła Franciszek Januszko informuje na nim członków o podjętych działaniach. Jest to również okazja do poruszenia w szerszym gronie tematów pszczelarskich. Na październikowym spotkaniu duże zainteresowanie wzbudził problem warrozy - przeciwdziałanie jej powinno być jednym z podstawowych obowiązków każdego pszczelarza. Tym bardziej, że stosowane dotychczas leki okazują się być coraz mniej skuteczne i profilaktyka (oraz zdrowy rozsądek) nazuje poszukać innych metod. Powinny to być jednak metody w pełni naturalne - z uwagi na ekologiczne metody wytwarzania sejneńskiego miodu. O nich właśnie rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu.

  Najważniejszym punktem spotkania był wykład prof. dr hab. Witolda Salinki z Kowna (wiceprezydenta Litewskiego Związku Pszczelarzy), dotyczący prawidłowego prowadzenia pasieki. Skupił się przede wszystkim na praktycznej stronie pszczelarstwa, popartej własnym wieloletnim doświadczeniem. Zwrócił uwagę również na coraz poważniejszy problem ginięcia w niewyjaśnionych okolicznościach rodzin pszczelich w pasiekach na terenie Ameryki Północnej i Europy. Przy tej okazji zapoznał pszczelarzy z pierwszymi teoriami na ten temat - są to jedynie przypuszczenia, których trafności badania jeszcze nie nie zweryfikowały.

  Znakomite wyniki badań

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  W lipcu Terenowe Koło pszczelarzy wysłało do zbadania próbki miodu - pozytywna ocena laboratoryjna jest niezbędna przy rejestracji produktu tradycyjnego na poziomie Unii Europejskiej. Otrzymane wyniki zaskoczyły nas wszystkich - są dużo lepsze, niż się tego spodziewaliśmy. Dlatego teraz bez skrępowania możemy mówić, że sejneński miód mamy na najwyższym poziomie! Procedura rejestracji naszego porduktu w UE być może zakończy się w 2009 roku.

  To był bardzo specyficzny sezon pszczelarski, ze względu na ogromną ilość miodu spadziowego - którym niemal "zalały" nas nasze pracowite pszczółki. Ten rodzaj miodu jest bardzo ceniony z powodu swojego wyjątkowo bogatego składu. My jednak obawialiśmy się odrobinkę o wyniki, które bardzo słodka spadź mogła nieco zawyżyć. Obawy te okazały się całkowicie niepotrzebne. Oferowany przez nas produkt jest odpowiednio dojrzały - tj. odwirowany we właściwym momencie, o właściwym pH i idealnej zawartości cukrów prostych.

  Współpraca z SGGW

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Na początku września zainaugurowana została oficjalnie współpraca Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W spotkaniu wzięła udział dr Agnieszka Borowska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW.

  Sejneńscy pszczelarze wezmą udział w dwóch projektach badawczych, dotyczących rynku produktów tradycyjnych. A dokładniej - dotyczących perspektyw rozwoju oraz znaczenia promocji w tej dziedzinie gospodarki. W listopadzie mają dotrzeć do członków Koła pierwsze ankiety.

  - Współpraca z SGGW jest dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem - podkreśla Franciszek Januszko, prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach. - Jest to dla nas również znakomita okazja do promocji sejneńskiego miodu, który jest zdrowym i naturalnym produktem z najwyższej półki, wytwarzanym w poszanowaniu wieloletniej tradycji pszczelarskiej.

  Z dotychczasowych badań przeprowadzonych przez SGGW wynika, że ponad 60 proc. ankietowanych chętnie kupuje produkty tradycyjne. Jednak zaledwie 3 proc. z nich uważa miód za produkt tradycyjny i typowy dla danego regionu - zmienić to może m.in. kampania informacyjna. Okazuje się, że ok. 40 proc. ankietowanych osób miesięcznie jest skłonna wydać na produkty tradycyjne powyżej 100 zł. Sięgałaby po nie częściej, gdyby były dostępne w pobliskim sklepie - ponieważ ceni je za jakość, smak i naturalność.

   

   

   

   

   

  Koleżeńska wizyta

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Pod koniec lata cały autokar pszczelarzy z okolic Chełma z koleżeńską wizytą (w drodze do Wilna) zajechał do pasieki Antoniego Poźniaka w Radziuciach. Pogoda niedopisała i gości oglądających pasiekę zmoczył lekki deszczyk, zapowiadający już jesienną słotę. Nie miało to jednak najmniejszego znaczenia w tym serdecznym spotkaniu.

  Prezes sejneńskiego Koła opowiedział gościom w kilku słowach historię pszczelarstwa na Sejneńszczyźnie, wspomniał o tegorocznych uroczystościach jubileuszowych i rejestracji naszego miodu w UE. Goście - którzy, jak się okazało, mają głównie kilkusetpniowe pasieki - zapoznali się też ze specyfiką naszego lokalnego pszczelarstwa. Bez wątpienia byli pod wrażeniem ceny, za jaki sprzedajemy lokalny miód (w końcu jest to produkt tradycyjny) - produkcja na masową skalę kieruje się bowiem zupełnie innymi zasadami.

  Chełmscy pszczelarze są zrzeszeni w Nadbużańskim Związku Pszczelarzy, który obejmuje 9 kół skupiających 210 członków. W posiadaniu nadbużańskich pszczelarzy jest ponad 6 tys. rodzin pszczelich. Prezesem wspomnainego związku jest pan Marek Słupczyński (był również jednym z gości A. Poźniaka). Kilkudniową wycieczkę po Suwalszczyźnie i do Wilna ufunfowała naszym gościom Cementownia CHEŁM S.A., za co - jak podkreślali - są firmie bardzo wdzięczni.

   

   

   

   

   

   

  Najwyższe odznaczenia

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Z radością informujemy: prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach - Franciszek Januszko, otrzymał najwyższe polskie odznaczenie pszczelarskie. Jest nim Statuetka im. ks. dr Jana Dzierżonia, przyznawana w dowód uznania za długoletnią działalność pszczelarską.

  Kolejnymi osobami z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach, wyróżnonymi przez Polski Związek Pszczelarzy, są: Łukasz Sowuleski - w-ce prezes naszego Koła, Franciszek Surel - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w Kole oraz Antoni Poźniak - członek Zarządu. Uhonorowano ich prestiżowym medalem im. ks. dr Jana Dzierżonia.

  Ks. Jan Dzierżoń zrewolucjonizował pszczelarstwo, zyskał światową sławę i bez żadnej wątpliwości jest ojcem współczesnego pszczelarstwa. Poświęcił pszczelarstwu 70 lat swojego życia. Do dwu jego najbardziej fundamentalnych osiągnięć należy zaliczyć opracowanie zasad konstrukcji ula z ruchomą zabudową oraz odkrycie partenogenezy (tzw. teoria dzieworództwa, zgodnie z którą trutnie rozwijają się z niezapłodnionych jaj).

   

   

   

   

   

  Dziękujemy uczennicom ZSTR w Sejnach

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Podczas apelu w Zespole Szkół Techniczno - Rolniczych w Sejnach Franciszek Januszko - prezes sejneńskeigo Koła Pszczelarzy, oraz Franciszek Surel - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła podziękowali i przekazali drobne upominki uczennicom, które usługiwały gościom w czasie obiadu z okazji 135-lecia Powstania Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach.

  Serdecznie dziękujemy: Monice Niewulis, Małgorzacie Zimnoch, Sylwii Korzenieckiej, Edycie Grzędzińskiej, Edycie Gołkowskiej, Emilii Hołubowicz, Agnieszce Kuklewicz, Jolancie Sikorskiej, Ewelinie Maksimowicz, Krystynie Przeborowskiej.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podziękowanie

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości 135-lecia Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach składamy serdeczne podziękowanie za przyjęcie naszego zaproszenia i serdeczne życzenia.

  Szczególnie dziękujemy Panu Ryszardowi Grzybowskiemu - Staroście Powiatu Sejneńskiego oraz Panu Romualdowi Witkowskiemu – wicestaroście Powiatu Sejneńskiego za sponsorowanie wydania broszury okolicznościowej.

  Serdeczne podziękowania za przekazane życzenia i gratulacje kierujemy również do prezydenta Związku Pszczelarzy Litwy prof. dr hab. Algirdasa Skirkevičiusa, Pani Minister Rolnictwa Republiki Litewskiej Kazimiry Danute Prunskiene oraz Mera Rejonu Łoździeje Arturasa Margelis.

  Ogromne podziękowania składamy sponsorom uroczystości Wótowi Gminy Sejny Janowi Skindzierowi oraz Marianowi Czokajło, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Sejnach.

  Serdecznie dziękujemy również Janowi Stanisławowi Kap, Burmistrzowi Miasta Sejny za pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem strony internetowej Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach.

  Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektora ZSTR Hendyka Wydro za możliwość skorzystania z lokali szkoły i osobiste zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

  Serdeczne podziękowanie kierujemy również do Orkiestry Dętej OSP w Sejnach i grupie Mażoretek – którzy nadali naszej uroczystości właściwą oprawę i blask.

  135-lecie powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach - informacje z Litwy

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Prezes Franciszek Januszko, wiceprezes Józef Łukasz Sowulewski i Franciszek Surel z Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach wzięli udział w odbywających się w dniach 2-3 sierpnia 2008r. w Święcianach (Svencionys)na Litwie 32 Święcie Pszczelarzy Litwy (XXXII Lietuvos Bitiniunku Svente). Była to dobra sposobność by podziękować osobiście prezydentowi Związku Pszczelarzy Litwy prof. dr hab. Algierdasowi Skirkeviciusowi oraz Kazimierze Prunskiene - minister rolnictwa Republiki Litewskiej za przekazane życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu 135 rocznicy powstania Koła Pszczelarzy w Sejnach.Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele w Święcianach. Część oficjalna odbyła się w amfiteatrze nad pobliskim jeziorem, gdzie koncertowały również zespoły artystyczne. Pozostałe liczne atrakcje miały charakter plenerowy. Były konkursy o tematyce pszczelarskiej, zabawy, wystawy i kiermasze sprzętu pszczelarskiego, produktów pszczelich i potraw regionalnych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  "Pszczelarz Polski" o 135-leciu

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Miód do kontroli

  Opublikowano: sobota, 15, październik 2011 Super User

  Próbki sejneńskiego miodu zostały w lipcu wysłane do badania – jest ono niezbędne przy rejestracji produktu tradycyjnego na poziomie Unii Europejskiej. Teraz eksperci ocenią pod mikroskopem i potwierdzą wyjątkowość naszego miodu. - Nie mamy się czego obawiać – zapewnia Franciszek Januszko, prezes Terenowego Kała Pszczelarzy w Sejnach.

  Terenowe Koło  Pszczelarzy w Sejnach i Regionalny Związek Pszczelarzy w Łoździejach w lutym 2008 r. złożyli wniosek do Brukseli o rejestrację "Miodu z Sejneńszczyzny". Najwięcej pracy w przygotowanie wniosku włożyli: Franciszek Januszko, Piotr Witkowski, Łukasz Sowulewski, Antanas Pupienis, Juozas Petrauskas.

  Copyright 2011 Terenowe Koło Pszczelarzy w Sejnach. P.P.H.U. WYPYCH s.c. Michał Wypych Lech Wypych
  Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free